slovo kapitalista

Text dotazu

Dobrý den,
mohla bych se prosím zeptat na původ a význam slova kapitalista? Kdy se
poprvé toto označení, a v souvislosti s čím, objevilo?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

kapitalista je označení pro člověka, který "vyznává" kapitalismus, tj. společenský řád založený na soukromém vlastnictví výrobních prostředků. Z etymologického pohledu je slovo odvozeno z "kapitál", které má původ v latinském "capitalis"= hlavní - "caput"= hlava; označuje "hlavní, základní jistina".

Kapitalista žije v systému, v němž se zboží a služby, včetně nejzákladnějších životních potřeb, produkují pro směnu se ziskem, kde se jako zboží na trhu prodává dokonce i pracovní síla a kde jsou všichni ekonomičtí aktéři závislí na trhu. To platí nejen o pracovnících, kteří musí prodávat svou pracovní sílu za mzdu, ale také o kapitalistech, kteří závisí na trhu při nákupu vstupů, včetně pracovní síly, a při prodeji své produkce za účelem zisku. Tento výrazný systém tržní závislosti znamená, že základními pravidly jsou konkurence a maximalizace zisku. V důsledku těchto pravidel je kapitalismus systém, který je jedinečným způsobem popoháněn ke zlepšování produktivity práce technickými prostředky. Je to také systém, v němž hlavní objem práce ve společnosti vykonávají nemajetní námezdní pracovníci, kteří musí prodávat svou pracovní sílu výměnou za mzdu, aby získali prostředky potřebné k životu i samotné práci. Produkce zboží a služeb je fakticky podřízena produkci kapitálu a kapitalistického zisku.

Jinými slovy, základním cílem kapitalistického systému je produkce kapitálu a jeho vlastní expanze.

Názory, kdy vlastně vznikl kapitalismus, se různí. Někteří autoři se domnívají, že kapitalismus tu neustále je a jediné, co potřebuje je, aby byl zbaven okovů - např. feudalismus, politická pouta v podobě omezení autokratického státu; kulturní či ideologická, např. sektářství. Tato a další omezení omezují svobodný pohyb "ekonomických" aktérů - "ekonomické" je v těchto formulacích ztotožněno se směnou nebo trhy; a právě zde můžeme odhalit domněnku, že zárodek kapitalismu je obsažen v těch nejprimitivnějších aktech směny, v jakékoli obchodní nebo tržní činnosti.

Tato domněnka je spojena s druhým předpokladem: že dějiny jsou skoro přirozeným procesem technického vývoje. Tak či onak, kapitalismus se objevuje víceméně přirozeně tehdy a tam, když a kde dosahují rozšuřující se trhy a technický rozvoj správnou úroveň a umožní tím akumulaci dostatečného bohatství, které lze pak se ziskem opět investovat. Tento pohled tedy nabízí další možnost vzniku kapitalismu - s průmyslovými a technickými revolucemi.

Jak tedy vidíte, názory na vznik kapitalismu se různí a tvrzení či alespoň domněnky, kdy a v souvislosti s čím bylo poprvé použito slovo "kapitalista", jsme bohužel nikde nenašli. Služba Ptejte se knihovny z časových důvodů nemůže pročítat a podrobně procházet všechny dokumenty relevantní dotazu, ovšem na zběžný pohled jsme tuto informaci v projitých publikacích neobjevili (jejich přehled v seznamu použité literatury na konci odpovědi).

Doporučujeme Vám projít tyto a další publikace, které se týkají dějin kapitalismu či jeho principů fungování, zda byste v nich nenašla odpověď. S dotazem se také můžete obrátit na další knihovny, které jsou oborově zaměřené:

Bankovní institut - vysoká škola - odborná knihovna: https://www.ambis.cz/knihovna-praha

Vysoká škola ekonomická - knihovna: https://knihovna.vse.cz/

Vysoká škola finanční a správní - knihovna: https://www.vsfs.cz/?id=1024

Použitá literatura:

* WOOD, Ellen Meiksins. Původ kapitalismu: delší pohled. [Praha]: Svoboda Servis, 2011. 177 s. SOK; sv. 10. ISBN 978-80-86320-70-0.

* SCHUMPETER, Joseph Alois. Kapitalismus, socialismus a demokracie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004. 470 s. Klasikové společenských věd. ISBN 80-7325-044-6.

* FIALOVÁ, Helena; JELEN, Jiří. Malý ekonomický slovník. 1. vyd. Karviná: Ecomix-OK, 1991. 120 s. ISBN 80-900362-6-0.

* ECHAUDEMAISON, Claude-Daniele et al. Slovník ekonomie a sociálních věd. 1. vyd. Praha: EWA, 1995. 419 s. ISBN 80-85764-13-X.

* ŽÁK, Milan, ed. a kol. Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde, 1999. 806 s. ISBN 80-7201-172-3.

* VLČEK, Josef aj. Výkladový lexikon pojmů tržní ekonomiky. [Praha]: Victoria Publishing, 1992. 215 s. ISBN 80-85605-26-0.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2012 18:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu