slovo "fena"

Text dotazu

Zdvořile žádám, zda by mi někdo nemohl odpovědět, jak vznikl název \"fena\"...z čeho je odvozen....jinými slovy: proč se fenám neříká \"psice\", ale právě feny. Zajímá mě to, nevím to. Předem děkuji za odpověď, pokud mi ji někdo může dát, byla bych ráda.

Odpověď

Slovo fena vzniklo z francouzského nářečního fenne a to z latinského femina=žena, samice (zde v tomto druhém významu). Do češtiny slovo proniklo údajně prostřednictvím šlechtických loveckých společností. V kořeni slova femina je shledáván starší indoevropský význam kojit.
Jde tedy v zásadě o dva způsoby odvozování. V prvním je ženské jméno odvozeno od mužského (slon-slonice), nebo naopak (kočka-kocour); u druhého způsobu je druhé, příznakové jméno odvozeno z obecnějšího výrazu, který postihuje především pohlaví, a nikoli v první řadě živočišný druh (tedy fena jako samice, nikoli jako psice). Hraje tu roli několik faktorů - především asi to, že různé živočišné druhy jsou brány, jako by měly mužský nebo ženský charakter - tedy hlavní, nepříznakové jméno je buď ženské nebo mužské a termín pro druhé pohlaví je odvozený a používaný jen příznakově (tedy když jde o výslovné rozlišení) - sr. kočka, liška - a naproti tomu pes, kůň. Platí to i u obecnějších pojmenování: pták, šelma, ryba ap. To samozřejmě může být u různých jazyků různé. Za zmínku stojí zvláštní případ - člověk: muž/žena.
Literatura:
Etymologický slovník jazyka českého / Václav Machek. -- Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. -- 866 s. ; 24 cm

Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím / Josef Holub, Stanislav Lyer. -- 4. vyd.. -- Praha : SPN, 1992. -- 483 s. ; 21 cm

Latinsko-český slovník / Josef M. Pražák, František Novotný a Josef Sedláček ; přeprac. František Novotný. -- 19. vyd., v SPN 3.. -- Praha : SPN, 1980. -- 2 sv.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2008 10:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu