Slovní spojení "zatlačit oči"

Text dotazu

Dobrý den, rád bych věděl proč se používá a jak vznikla/mohla vzniknout fráze „zatlačit oči“? Když někdo umře s otevřenýma očima, tak mu je zavíráme, netlačíme na ně přece. Fráze mi přišla zvláštní již před lety, když jsem na ni narazil a přijde mi, že jaksi nesedí i po tolika letech.

Odpověď

Dobrý den,

důvod použití slovního spojení „zatlačit oči“ bude pravděpodobně souviset se stavem těla po smrti a s přidruženými fyziologickými změnami. Poté, co nastane smrt, dochází v celém lidském těle k řadě změn a tyto změny probíhají také v oku a jeho okolí. Oko se vysuší, zornice přestanou reagovat na světlo, rohovka se zamlží a ztratí své vlastnosti. Z hlediska sledovaného „úkonu“ je důležitá zejména ztráta schopnosti tzv. „rohovkového reflexu“ = automatického sevření víček v reakci na podráždění rohovky. Tento pohyb vychází z nervových spojů ovládajících svaly očí (trojklanný nerv, lícní nerv…) a po smrti tak chybí možnost, jak uskutečnit pohyb očními víčky. Změny v buňkách očí nakonec vedou k finálnímu „propadnutí“ očních bulev. Než k tomuto „propadnutí“ dojde, oči mechanicky překryje víčky druhá osoba, víčka v této poloze však také někdy nemusí na očích držet.

Slovní spojení tak mohlo poukazovat například na užití určitého úsilí k překrytí očí, mohlo ale též souviset s uvedeným „propadem“ očních bulev, kde se po určité době mohly oči jevit jako „zatlačené“ dovnitř. Jak ale informuje níže uvedená studie (Eyelid closure at death, 2009), většina lidí (63 %) umírá se zcela zavřenýma očima, tudíž mohl tento výraz mít i z velké části symbolický význam. K dokreslení symbolického chápání tohoto úkonu dobře slouží tradované pověry:

„Zemře-li člověk, musí se mu oči zatlačit (aby neviděl pláč přítomných).“

„Má-li mrtvý otevřené oči, zavírá mu je a zatlačuje obyčejně nejstarší člen rodiny, aby mrtvý nikoho z domácích nevykoukal. Oči má zatlačit aspoň někdo z příbuzenstva. Udělá-li to někdo cizí, zase se otevřou. Když mrtvý oči otevře, kdo k němu první přijde se podívat, ten prý do roka umře.“
(Časopis Český lid)

Slovní spojení jsme ještě našli ve zcela jiném kontextu: „zatlačit – někomu – oko tolarem = uplatit ho, aby svědčil, že nic neviděl (Zaorálek, s. 231)

Nenalezli jsme ale literaturu nebo odborné články, které by přímo vysvětlovaly použití slovesa „zatlačit oči“ v daném kontextu. Pomoci by třeba mohla hlubší analýza výrazu skrze zkoumání, jak se tento úkon nazýval v různých (nejen) evropských jazycích a případně, jak se měnil s ohledem na současnou podobu těchto jazyků.

Použité zdroje

* Český lid. 1895, IV, s. 535; Český lid. 1898, VIII(1), s. 195.
* ZAORÁLEK, Jaroslav. Lidová rčení. V Praze: Fr. Borový, 1947. s. 231.
* http://www.myhealth.gov.my/en/early-changes-after-death/
* TROKIELEWICZ, Mateusz. CZAJKA, Adam. Iris Recognition After Death. Arxiv.org (Cornell University), s. 3, 4. [online, cit. 10. 11. 2022]. Dostupné z https://arxiv.org/pdf/1804.01962.pdf
* HOUFKOVÁ, Petra. Ošetřovatelská péče o zemřelého. České Budějovice, 2008. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
* Ad M. Eyelid closure at death. Indian J Palliat Care. 2009 Jul;15(2):108-10. [online, cit. 11. 11. 2022]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2902109/

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2022 11:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu