slovní druh

Text dotazu

Dobrý den, prosím o odpověď na otázku, jaký slovní druh je : babička Nováková (babička je podst.jm. a Nováková?).Děkuji za odpoveď

Odpověď

Dobrý den,

dotazy na různé gramatické jevy, které se týkají češtiny,  je lepší směrovat na Ústav pro jazyk český AV ČR, Jazykovou poradnu, Internetovou jazykovou příručku http://www.ujc.cas.cz/.

Domníváme se, že ve spojení babička Nováková je babička obecné podstatné jméno a Nováková vlastní podstatné jméno, obě v 1. pádě.

Ukázka z učebnice českého jazyka online uvádí:

Podstatná jména konkrétní se dělí na podstatná jména obecná

a vlastní.

Podstatná jména vlastní označují:

jednu určitou osobu – jméno osobní křestní (rodné): Tereza, Milan

příjmení: Dostálová, Mácha

jedno určité zvíře – Rex (pes), Šemík (kůň), Micka (kočka)

jednu určitou věc, především horu, řeku, zemi, stát, apod.

– jména zeměpisná: Sněžka, Labe, Morava, Švýcarsko

apod.

jména příslušníků národa, státu, jména obyvatel obce

– Čech, Slovák, Opavan

názvy spolků, podniků, uměleckých děl, knih, časopisů apod.

 – Domovina (spolek), Lukrena (podnik), Tajemství

(opera), Faraón (kniha)

názvy svátečních dní a období – Vánoce, Velikonoce, Hromnice, Dušičky

 Vlastní jména píšeme s velkým začátečním písmenem.

Podstatná jména obecná neoznačují určitou osobu, zvíře nebo věc, ale

označují je obecně (chlapec, pes, město, rybník, noviny, opera apod.)

 Obecná jména píšeme s malým začátečním písmenem

file:///C:/Users/SEDLACKOVAJ/Downloads/4573-cj6_uc_ukazka.pdf

Zdroj: Český jazyk . Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 6.

Plzeň: Fraus, [2012-2013].

 

Jiný slovní druh (a sice přídavné jméno) by byl, kdyby se jednalo o:

pojmenování rodinné příslušnosti přivlastňovacím přídavným jménem

Při pojmenování rodinné či rodové příslušnosti osoby (event. osob) pomocí přivlastňovacího přídavného jména obecného (otcův bratr, otcovi bratři) nebo pomocí přídavného jména odvozeného od příjmení (Novákův bratr, Novákovi bratři) platí pravidlo o shodě ve tvaru a pravopisu přídavného jména s rodem, pádem a životností řídícího podstatného jména. Srov. Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova.

1. pád: přijeli otcovi a matčini příbuzní, otcovi bratři, otcovi rodiče, matčini prarodiče, matčini strýcové, matčini sourozenci, Novákovi bratři, Novákovi vnuci apod.

4. pád: potkali jsme otcovy a matčiny příbuzné, otcovy bratry, matčiny rodiče, Novákovy sourozence, Novákovy sestry.

Ale: přijely otcovy a matčiny příbuzné, otcovy sestry, matčiny sestřenice, Novákovy tety, Novákovy vnučky; přijela Novákova vnoučata.

Zdroj: http://www.ujc.cas.cz/

V každém případě doporučujeme konzultovat problematiku s Ústavem pro český jazyk AV ČR.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.05.2014 11:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu