Slovesa tvary jednoduché a složené

Text dotazu

Dobrý den všem,
žáci V.tříd ZŠ nyní probírají, vlastně dostávají pouze domácí úkoly a testy ze sloves - konkrétně mají určit, zda jde o tvar jednoduchý či složený. Doteď jsem se domnívala, že jednoslovný výraz je logicky tvarem jednoduchým. Po nahlédnutí do učebnice V.třídy jsem se zděsila. Prosím, proč by měly všechny tvary minulého času být složenými tvary??? Příklad: "Teta odjela ráno. " V učebnici v modrém rámečku se na dvou místech píše:" Pamatujte: všechny tvary sloves v minulém čase se považují za tvary složené". Tedy i ve 3.os. j.č. a množ.č. Mnohokrát Vám děkujeme za Vaši pomoc a vysvětlení. Mám pocit, že již vůbec neumím česky.
Pěkně zdravíme

Odpověď

Dobrý den,

slovesné tvary složené jsou: čas budoucí (budu volat), čas minulý (volal jsem), podmiňovací způsob přítomný (volal bych) a minulý (byl bych volal) a opisné tvary trpné (je volán…). Všechny tvary složené se skládají z neurčitých tvarů slovesa významového a z určitých tvarů slovesa být…Čas minulý je složen z příčestí činného a přítomných tvarů jsem (v 3. os. jedn. i množ. čísla tvar slovesa je, jsou není).

Zdroj: HAVRÁNEK, Bohuslav, JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 1996.

Žlutá tabulka v učebnici Český jazyk 5 na str. 86: Tvary sloves, které jsou vyjádřeny jedním slovem, jsou tvary jednoduché (čekám, psát). Patří mezi ně i tvary se zájmenem se (vrtí se, získá si), kterým říkáme slovesa zvratná.

Ostatní tvary, které jsou vyjádřeny více slovy, jsou tvary složené (utekl jsi).

Modrá tabulka na str. 86: Dříve bylo pomocné sloveso býti součástí všech slovesných tvarů v minulém čase, a to i ve 3. osobě (on jest utekl, oni jsou utekli). Dnes již takové tvary ve 3 osobě nepoužíváme, ale všechny tvary sloves v minulém čase, včetně tvarů 3. osoby, stále považujeme za tvary složené (utekl, utekli).

Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Alena Bára. Český jazyk 5 učebnice pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2015.

 

Jednoduché tvary jsou vyjádřeny zpravidla jedním grafickým slovem. Řadíme k nim:

a) neurčité tvary (infinitiv, příčestí minulé, trpné, přechodník přítomný /nesa, nesouc,

nesouce/ a minulý /napsav, napsavši, napsavše/),

b) určité tvary:

tvary oznamovacího způsobu přítomného času (píšu, píšeš,…) včetně činných tvarů

zvratné podoby sloves (hrát si) a tzv. reflexiv tantum (směje se),

tvary rozkazovacího způsobu (piš, pišme, pište),

tvary oznamovacího způsobu budoucího času dokonavých sloves (napíšu, napíšeš,…).

Složené tvary jsou tvořeny více grafickými slovy.

Patří k nim určité tvary vzniklé:

spojením plnovýznamového slovesa a tvaru pomocného slovesa být:

tvary oznamovacího způsobu minulého času (psala jsem, psal jsi…);

Ve 3. osobě obou čísel jsou tvary od původu složené, dnes zde pomocné sloveso není

vyjádřeno – jeho pozice je nulová (volal jest – volal Ø).

tvary oznamovacího způsobu budoucího času nedokonavých sloves (budu psát,…)…

tvary podmiňovacího způsobu přítomného (psal bych, psal bys,…);

tvary podmiňovacího způsobu minulého (byl bych psal, byl bych býval psal,…);

tvary trpného rodu – opisného pasiva (je psán, byl psán, bude psán,…)…

http://is.muni.cz/el/1441/jaro2012/CJ3BP_JPJS/um/sl._tvary.pdf

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.03.2016 10:04

Denis píše:
Čtvrtek 09.06.2016 20:31
Dobré
Star píše:
Pondělí 27.03.2017 14:59
Dobře. Hezky vysvětleno.
Vlaďka Stuchlíková píše:
Čtvrtek 18.05.2017 21:54
Jasně vysvětleno, v učebnici Český jazyk 4 (Alena Bára Doležalová) se nenamáhají a prostě sdělí, že všechny minulé tvary jsou složené - dítě nauč se a pochopit nemusíš. Nicméně si nevzpomínám, že bych se to já takto ve škole učila a nepovažuji to za šťastné.
Olga K. píše:
Neděle 25.03.2018 23:23
Dobrý den, dobře vysvětleno, také to tak učím. Jaký div však, když jsem narazila na opačný princip vysvětlení: Že min. čas je ve 3. osobách čísla jedn. i množ. považován za JEDNODUCHÝ - učebnice 5. ročníku SPN z r. 2010 (s dobou platnosti prodlouženou 6 let). Dokonce v učebnici zadávají žákům toto k trénování a rozdělování u minul. času na tvary složené a jednoduché - str. 162, cv. 3a) zmíněné učebnice. V metodické příručce k této učebnici na str. 157. Pak v tom nemají mít děti zmatek...? Jak to tedy je, existuje snad nějaká novela pravidel, která posouvá 3. os. minul. času sloves mezi slovesa s jednoduchým tvarem? Nevím, co je teď mám učit.
PSK - admin píše:
Středa 28.03.2018 12:56
Dobrý den,

bohužel, v řadě učebnic pro 5. ročník se tomuto problému vyhýbají a vůbec ho neuvádí. Další vydání učebnice DOLEŽALOVÁ, Alena Bára. Český jazyk 5: pro 5. ročník základní školy. Třetí vydání. Brno: Nová škola, s.r.o., 2017- . svazky. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-907-4. opět považuje 3. osobu jednotného i množného čísla v minulém čase za tvar složený.

Citujeme: " Dříve bylo pomocné sloveso být součástí všech slovesných tvarů v minulém čase, a to i ve 3. Osobě (on jest utekl, oni jsou utekli). Dnes již takové tvary ve 3. Osobě nepoužíváme, ale všechny tvary sloves v minulém čase, včetně tvarů 3. Osoby, stále považujeme za tvary složené (utekl, utekli)."

Budete se muset obrátit na jazykovou poradnu. Jejich postoj je rozhodující: http://www.ujc.cas.cz/[…]/zakladni-kontakty.html
Gabriel píše:
Čtvrtek 10.05.2018 19:45
Zdravím,
je to vše zajímavé, ale - po mém soudu - absurdní, nemělo by nám jít spíše o to, aby děti uměly jazyk aktivně užívat. Proč nutíme děti (v 5. třídě!) skutečně akademické vědomosti, které jsou pro praktický život k ničemu? Učím na SŠ a žáci přicházejí ze ZŠ nepřipraveni po stránce pravopisu. Nevěnujeme stále většinu času výce tzv. všestranných větných rozborů, které zpravidla všestrannými nebývají (analýza komunikační situace, komunikantů, záměru vzniku textu...)? Neučíme poučky, které jsou pro žáky zcela abstraktní?
Tadeáš píše:
Čtvrtek 07.05.2020 17:55
Dobře vysvětleno
Irena Z píše:
Pondělí 01.02.2021 09:26
Dobrý den,
chtěla bych se poradit. Jak tedy určím např. "naučí se počítat", "nemůže dělat", "máte si představit"? Když spojím určitý tvar slovesa s infinitivem jiného.... Je to tvar složený nebo dva jednoduché? V učebnici máme toto určovat, ale přitom v poučkách v rámci učebnice není nic takového vysvětleno. Děkujeme za pomoc.
PSK - admin píše:
Pondělí 01.02.2021 10:40
Dobrý den, vše je velmi pěkně vysvětleno v odpovědi na dotaz výše.
Ve vašem případě např. „naučí se počítat“ se jedná o dva slovesné tvary. Oba jednoduché. Jeden v infinitivním tvaru.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu