Slovanský původ obyvatel Čech, Moravy a Slezska

Text dotazu

V současné době se objevují teorie zpochybňující
slovanský původ obyvatel dnešní ČR. Vyskytují se dohady o tom, v jaké míře
máme předky Slovany, Germány a Kelty. Někteří dokonce prohlašují, že nejsme
Slované, ale Germáni či Keltové toliko hovořící slovanským jazykem. Ovšem
působí to neseriózně, bez odkazů na vědecké dokumenty. Mimoto se někdo
zmiňoval o údajné britské studii (ovšem také nekonkretizované), že naopak
máme geneticky velmi málo společného s Kelty. Zajímám se, co bylo k tématu
publikováno v nedávné době, tedy tak do 15 let nazpět, především aktuální
antropologické studie, 1) jak ty, které slovanský původ potvrzují, 2) tak
ty, které jej zpochybňují (jestli existují). Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

v poslední době se objevila řada článků na téma genetické výbavy lidí žijících na území Čech. Články se povětšinou odkazují na výsledky českého projektu genetických testů společnosti Genomac: http://www.genomac.cz/cz/  a projektu National Geographic:
https://www3.nationalgeographic.com/genographic/index.html .

Na internetu jsme dohledali články:
http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=231920

http://aktualne.centrum.cz/veda/forum.phtml?op=text&id=231920&topic%5B%5D=46
4140,0

http://www.czech.cz/cz/zpravy/veda-a-objevy/cesi-slovane-jen-napul/

http://www.gate2biotech.cz/procent-cechu-nejsou-pravi/

http://druid.euweb.cz/texty/keltske_geny.html

http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=446551

http://www.genomac.cz/cz/storage/dna_svet_2007_10_72.pdf


Bohužel knihu věnovanou výsledkům genetického bádání na území Čech jsme v Online katalogu NK ČR nenalezli. Teorie o původu našich předků by ovšem mohly být obsaženy například v publikacích:
* Dějiny obyvatelstva českých zemí.2.dopl.vyd. Praha : Mladá fronta, 1998.ISBN 80-204-0720-0 (váz.)
* Historická demografie. Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, [1967]-; 1990-1991 : Praha : Historický ústav AV ČR; 1992- : Praha :
Sociologický ústav AV ČR (sborníky)

Jelikož diskuze na toto téma je převážně spojena s výzkumy poslední doby, zdá se, že publikace na dané téma dosud nebyly vydány. Je ovšem možné, že zahraniční a česká periodika na genetické výzkumy již reagovala.

Pokud byste měl zájem o hlubší prozkoumání literatury k tématu (knihy, články - české, zahraniční) z fondu knihovny ČR, můžete zažádat o rešerši na dané téma, jedná se však o službu placenou. Viz.
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_reserse.htm . Obáváme se však, že literatury nebude příliš mnoho.

Popřípadě si můžete sám dohledat literaturu v Online katalog Národní
knihovny:  http://sigma.nkp.cz/cze/nkc, dále v katalogu: Články v českých novinách, časopisech a sbornících články (ANL): http://sigma.nkp.cz/cze/anl a zahraničních databázích (pokud jste držitelem čtenářského průkazu NK ČR) přes vzdálený přístup:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3
=104.

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.04.2008 13:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu