Slované, původ

Text dotazu

Dobrý den, rád bych se dozvěděl něco o rasovém vzniku Slovanů.

Odpověď

Dobrý den,

Slované jsou skupina národů patřících k indoevropské jazykové větvi. Pokud je možno soudit z archeologických pramenů, podílely se na vzniku Slovanů kulturní okruhy pozdní doby železné, nejspíše v oblasti od Zakarpatí až po řeku Dněpr.
Otázka jejich pravlasti a procesu vzniku jejich národnostního svazu je dodnes nejasná. V 6. století je doložen kmenový svaz Antů (na dolním toku Dunaje).
V průběhu expanze (6.-7.st.) Slované obsadili území na západě až k linii vymezené ústím Labe, řekami Nábou (Bavorsko) Enží (Rakousko) až po Istrii u Jaderského moře, na jihu až po Peloponés, na východě téměř k Volze. V období expanze se slovanské etnikum skládalo z několika kmenů, které se zřejmě spojily ve svaz (Srbové, Chorvati, Doudlebi, Oboriti). Historicky jsou doloženy další názvy slovanských skupin (nelze vždy odlišit, zda se jedná o názvy kmenové, místní či mocenských útvarů, např. Polané, Vislané, Moravané, Čechové, Slovinci, Volyňané, Severjané, Radimiči, Vjatiči).
Vznikem avarské říše (568) bylo souvislé slovanské osílení narušeno, byl zahájen pozvolný proces diferenciace Slovanů na západní a jižní.
V 7. století vznikla u západních Slovanů Sámova říše (kmenový svaz) a v 9.století Velká Morava, v 10. století český stát a Polsko, u jižních Slovanů v 9. st. Chorvatsko a Srbsko, Východní Slované vytvořili Kyjevskou Rus.
Rozšířením Slovanů na velkém území postupně zanikala jejich někdejší jazyková jednota a další jazykový vývoj probíhal odlišně.
Pramen: Všeobecná Encyklopedie Diderot, Praha 1999.
internetový odkaz:
http://www.national-geographic.cz/detailpda.asp?id=158
Viz také náš archiv:
http://www.ptejteseknihovny.cz/admin/search.php?q=slovan%E9&conspect=all&library=nkp.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.01.2008 16:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu