Slované, nejstarší kroniky

Text dotazu

dobrý den jak se prosím nazyva nejstarší kronika o slovanech a kdo ji napsal.

Odpověď

Dobrý den, za nejstarší kroniku o Slovanech psanou ve slovanském jazyce je považován Nestorův letopis (taktéž uváděný pod názvy: Povesti vremnych let či Kyjevský letopis). Vznikl na přelomu 11.a 12.století v Pečerském klášteře v Kyjevě.
Jako autor je uváděn místní mnich Nestor, současník našeho latinského kronikáře Kosmy. Do českého jazyka byla kronika přeložena Karlem Jaromírem Erbenem. ( NESTOR. Nestorův letopis ruský : Pověst dávných let. 3. vyd. Praha : SNKLHU, 1954).
První zmínky o Slovanech v jiných jazycích se objevují již mnohem dříve. Známé jsou zprávy antických autorů z 1.a 2. století (Plinius, Tacitus, Ptolemaios). Slované v nich jsou nazýváni Venedi -Veneti. Dalšími historiky, kteří ve svých dílech hovoří o Slovanech, byli byzantský historik Prokopius (kolem roku 512) a gótský historik Jordanes (polovina 6.století). Z poloviny 7.století pochází latinsky psaná burgundská kronika Historia Francorum, označována jako kronika mnicha Fradegara. Mimo jiné přináší kronika zprávy i o Sámově říši na našem území.

Použitá literatura:
NIEDERLE, Lubor. Rukověť slovanských starožitností. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1953; KRYSTÝNEK, Jiří. Slovanské literatury : Určeno pro posl. fak. fil. 1. část, (Od počátku slovan. písemnictví do osvícenství). 1. vyd. Praha : SPN, 1964;

ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3., opr. a dopl. vyd. Praha : Libri, 1999.ISBN   80-7277-000-4 (váz.);

Česká literatura od počátků k dnešku. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-308-8.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.09.2008 10:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu