Slované

Text dotazu

Vážená knihovno, dobrý den,
Máme tady u nás v kolektivu jeden malý problém, s kterým potřebujeme poradit a to, že bychom potřebovali zodpovědět, zda při příchodu Slovanů do české kotliny, se Keltové odsud odstěhovali, byli vybiti, vystěhováni násilím, nebo se asimilovali se Slovany?
Protože jestli to bude od každé možnosti trochu, což je asi logické, tak to by pak v přeneseném slova smyslu znamenalo, že jsme my, Slované, alespoň ve středních a východních Čechách potomci Keltů? Odpověď asi nebude jednoduchá, tak prosím o prominutí, ale prošli jsme mnoho literatury, ale stále nemáme jasno.

Odpověď

Dobrý den,

odpověď na Vaši otázku opravdu není zcela jednoznačná. Keltové byli prvními známými obyvateli našich zemí. Zprvu se dlouho předpokládalo, že šlo o typickou migraci, při které se Keltové dostali na území Čech a Moravy. Dle dalších průzkumů se ovšem ukázalo, že jejich kultura vycházela z kultury, která se na českém území vytvářela již před jejich příchodem. Vznikla tak myšlenka, že alespoň část Čech patřila k území, na kterém se Keltové zrodili. Na přelomu 2. a 1.století př.Kr. začaly keltské kmeny z Čech postupně odcházet. Docházelo k pozvolnému úpadku keltské civilizace na našem území. Značná část původního keltského obyvatelstva ovšem u nás pravděpodobně setrvala. Do Čech a na Moravu postupně pronikaly germánské kmeny (Markomani a Kvádové). Usedlé vesnické obyvatelstvo přijalo novou "vrchnost" a přečkali zde i období stěhování národů, kdy přes Moravu a Čechy táhly různé germánské kmeny. V 5. století germánské kmeny opustily naše území. Podobně jako u Keltů, i část germánského obyvatelstva na našem území nadále setrvala a žila zde společně s nově příchozími Slovany. V 7. a 8.století se dostalo slovanské etnikum do kontaktu s Avary. V boji proti Avarům došlo k sjednocení slovanských kmenů a Sámovou říší začíná historická doba našich dějin.

Jak je zřejmé z výše uvedených řádků, na našem území se před trvalým usazením a prosazením slovanského národa vystřídala celá řada různých etnik.V naší krvi tedy může kolovat krev různého původu, nevyjímaje krev keltskou.

"Pokud má pravdu současná genetika, zabývající se krevními skupinami v kosterním materiálu keltského období našich zemí, zůstaly v naší populaci zachovány určité dědičné znaky podobné těm, které jsou známy v dnešní populací keltských obyvatel Irska, Walesu a Bretaně."

(BOUZEK, Jan. Keltové českých zemí v evropském kontextu. 2. vyd. Praha : Triton, 2009. s.172.)

V současné době napomáhá poodhalovat původ obyvatel českých zemí společnost Genomac, která provádí tzv. Y- GenoGrafický test. Ve zvláštní části DNA nazývané Y chromozomální DNA nebo také Y-DNA se nalézají znaky, které se v průběhu generací neměnily. Analýzou těchto znaků v Y chromozomální DNA lze odhalit původ a historii otcovské linie každého člověka.

* http://www.genomac.cz/cz/dna-testy-genetickeho-puvodu-genografsupsup.php  http://www.genomac.cz/cz/dna-testy-genetickeho-puvodu-genografsupsup.php  

* http://www.radio.cz/cz/clanek/91702 http://www.radio.cz/cz/clanek/91702  

Dosavadní výsledky poukazují na to, že genová výbava Čechů je velmi pestrá.

Více se můžete dočíst v článcích uveřejněných na stránkách společnosti

Genomac:

http://www.genomac.cz/cz/news.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema http://www.genomac.cz/cz/news.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema   <http://www.genomac.cz/cz/news.php?rsvelikost=sab&rstext=all- phpRSall&rstema=5&stromhlmenu=5> =5&stromhlmenu=5  

žitá literatura:

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.11.2009 11:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu