slova žánr a téma

Text dotazu

Prosím o vysvětlení slov ŽÁNR a TÉMA. Všeobecný význam,buď rozdíl mezi nimi,nebo společný význam, pokud ho tato slova mají. Děkuji velice

Odpověď

Dobrý den,

Odpověď na Váš dotaz je následující:

* žánry - z franc. genre = rod, druh - skupiny literárních uměleckých děl v rámci jednotlivých literárních druhů, jež se navzájem vyznačují společnými strukturními znaky, tj. obsahem, rozsahem, formou, kompozicí, jazykem apod. Každý literární druh zahrnuje větší počet žánrů, žánrových forem a variant. Žánrem je např. román, povídka, tragédie, komedie, óda, elegie, sonet. Žánrovou variantou historický román, detektivní novela, satirická črta, hrdinský epos, rozhlasová hra. Žánrovou formou kronika, deník apod.

Žánry, na rozdíl od literárních druhů, jsou historicky a časově podmíněny, vznikají a zanikají, proměňují se, navzájem se  ovlivňují a kombinují. K nejvýraznějšímu žánrovému vymezení došlo za klasicismu, naopak největší rozrušení žánrových hranic přinesl romantismus. Počátek dvojstupňového rozlišování na literární druhy a žánry spadá do sklonku 18. století a je spjat s Goethovým jménem. Čtyřstupňové rozlišení na literární druhy, žánry, žánrové varianty a žánrové formy není důsledně dodržováno ani ustáleno. Neustále dochází k záměně uvedených pojmů, mnozí literární  odborníci se i dnes přidržují staršího třídění na rody, druhy a žánry.

* téma - z řeckého thema = položka, to, co je položeno do popředí - obsahová a myšlenková stránka uměleckého díla v její obecné podobě; abstraktní představa o námětu, záměru a smyslu díla. Téma je v textu hierarchicky uspořádáno a odstupňováno, má své složky základní, hlavní, a stejně tak vedlejší, epizodické. Volba tématu bezprostředně souvisí s žánrem, obsáhlé téma odpovídá např. románovému tvaru, dílčí téma některému z drobných žánrových forem. Téma je bezprostřední součástí uměleckého textu, je do něho vepsáno, vně tohoto textu stojí látka, materiál, složky, jež jsou předmětem, cílem uměleckého zpracování. Téma je tedy záležitost vnitřní, látka a materiál vnější.

Zdroj: PAVERA, Libor a VŠETIČKA, František. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1.

Další doporučená literatura:

* KUDĚLKA, Viktor. Malý labyrint literatury: pro čtenáře od 12 let. 1. vyd. Praha: Albatros, 1982. 599 s. Klub mladých čtenářů.

* VLAŠÍN, Štěpán, ed. Slovník literární teorie. 2., rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s.

* MOCNÁ, Dagmar a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 80-7185-669-X.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2014 13:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu