Slezské války (1740–1745) na území Těšínska

Text dotazu

Dobrý den,

rád bych se dozvěděl více o průběhu slezských válek na Těšínsku (jmenovitě přímo v oblastech okolo Těšína, Karvinska…), jak se dotkla zdejších obyvatel, popř. zda (a jak) se i místní politická elita zasloužila o to, že část Slezska zůstala nakonec v rukou Marie Terezie.

Bylo by možné k tomuto (úzce vymezenému) tématu najít nějaké podklady v literatuře (našel jsem pouze článek A. Saheba v titulu "Těšínsko v proměnách staletí")? Nevadí ani zahraniční (polská, německá?) literatura.

Děkuji mnohokrát za příp. odpověď a přeji Vám pěkný den.

Odpověď

Dobrý den,

 

kromě Vámi zmíněného příspěvku se nám ještě podařilo nalézt následující články, jejichž záznamy jsou obsaženy v článkové bibliografické databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (https://aleph.nkp.cz/cze/anl) a nebo také v Bibliografii dějin Českých zemí (https://biblio.hiu.cas.cz/), databázi Historického ústavu AV ČR.

 

* SAHEB, Jan. K průběhu 1. slezské války (1740-1742) na těšínsko-moravském pomezí. Těšínsko: vlastivědný časopis okresů Frýdek-Místek a Karviná, 2006, 49(1), s. 11-19. ISSN 0139-7605.

 

* ŽOUŽELKA, Zbyněk. Nobilitace Slezanů za loajalitu k Marii Terezii v období slezských válek. In: Šlechtic v Horním Slezsku: vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) = Szlachcic na Górnym Śląsku: relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011; Katowice: Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2011. s. 279-288. ISBN 978-80-7368-936-0.

 

Některé informace by mohly být obsaženy i v níže uvedených dokumentech, které jsme nalezli v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc):

 

* SPYRA, Janusz. Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. Tom IV, Śląsk Cieszyński w okresie 1653-1848. Wydanie pierwsze. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2012. 463 stran. ISBN 978-83-926929-1-1.

 

*PITRONOVÁ, Blanka. Těšínsko v letech 1653-1848. In: Nástin dějin Těšínska. Ostrava: Advertis, 1992. S. 45-60.

 

* KORBELÁŘOVÁ, Irena, ŽÁČEK, Rudolf a ŠMERDA, Milan. Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství: (na příkladu Těšínska). Vyd. 1. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. 290 s. ISBN 80-86224-43-0. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/234834/pdf.

 

* KOCUREK, Danuta a KORZENIOWSKA, Wiesława. Šląsk Cieszyński w latach 1741-1918 w aspekcie czynników integrujących i dezintegrujących region: studium monograficzne. Wydanie I. Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 2013. 119 stran. ISBN 978-83-64028-11-3.

 

V případech, kdy hledáte informace o určité obci, oblasti, regionu, je vhodné využít také regionální paměťové instituce a jejich zdroje, tj. knihovny, muzea, případně archivy. Katalog Knihovny Muzea Těšínska (http://clavius.muzeumct.cz/katalog/) obsahuje záznamy těchto dokumentů:

 

* KARAS, Josef František, 1876-1931. Bouřlivý rok : obraz z dějin těšínských.  F. J. Karas. In Těšínský kalendář na obyčejný rok 1922. Slezská Ostrava : redakcí a nákladem Slezské Matice osvěty lidové pro Těšínsko, [1921].s. 40-54. Trvalý odkaz na záznam: http://clavius.muzeumct.cz/katalog/l.dll?cll~P=23619

 

* DOUBRAVOVÁ, Ludmila. Pramen k slezským válkám z roku 1745. Ludmila Doubravová. In Těšínsko .Roč. 22 (1979), č. 3, s. 17-18. Odkaz na záznam: http://clavius.muzeumct.cz/katalog/l.dll?cll~P=4973

 

* KARKOŠKA, Jindřich. Těšínsko za válek slezských. Jindřich Karkoška. In Těšínský kalendář na obyčejný rok 1933. Ve Slezské Ostravě : redakcí a nákladem Slezské Matice osvěty lidové, [1932].s. 97-101. Odkaz na záznam: http://clavius.muzeumct.cz/katalog/l.dll?cll~P=25430

 

Je však možné, že knihovna ještě nemá všechny fondy elektronicky zpracované, proto by se informace o dalších pramenech mohly nacházet i mimo elektronický katalog. Můžete se zkusit na knihovnu obrátit na následující adrese - https://www.muzeumct.cz/knihovna.

 

Z dalších regionálních zdrojů jsme vyhledávali také v Databázi článků regionálních novin a časopisů a v databázi Literatura o Těšíně Městské knihovny Český Těšín (https://www.knihovnatesin.cz/online-knihovna) a také v Retrospektivní regionální bibliografii Karvinska (https://katalog.svkos.cz/F/?func=find-b-0&local_base=karv), kterou spravuje Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Žádné další dokumenty jsme však již nenalezli.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.01.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu