Slezská 19

Text dotazu

Sháním dobové fotografie domu před rokem 1930 ulici Slezská 1161/19.
Vzhledem k tomu, že dům sousedí s Vinohradskou tržnicí ulicí U Tržnice, jsem
si jistá, že existují i fotografie zachycující tento rohový dům. Jediné
místo, kde jsem něco objevila bylo Uměleckoprůmyslové muzeum, které mi
doporučil Ing. arch. Zdeněk Lukeš. Prosím o jakoukoli informaci o publikaci,
kde bych mohla ještě něco k této věci dohledat. Předem mnohokrát děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel se nám nepodařilo nalézt fotografii domu Slezska 19/1161 z doby před rokem 1930. Prošli jsme publikace věnované Královským Vinohradům, Vámi uvedený dům jsme nenalezli ani na historických fotografiích a pohlednicích Prahy.

Podle adresáře Královských Vinohrad z roku 1905 již v té době dům čp. 1161 existoval, majitelem domu byl Jan Melichárek, adresa je však uváděna U Tržnice 2 / Slezská 17. Podle přiloženého plánku z roku 1905 se zdá, že dům byl v těsném sousedství se školní budovou čp. 920 (Slezská 19 / Jungmannova tř. [=Vinohradská] 70). Prohlédli jsme několik výročních zpráv škol, které v této budově sídlily pro případ, že by se nacházela fotografie školy včetně sousedních budov, bohužel však bez úspěchu.

Domníváme se, že dům čp.1161 je částečně zachycen na fotografiích uveřejněných na http://www.pavilon.cz/www/main.php?pageid=11&lang=1.

Pokusíme se ještě dále hledat, budeme Vás samozřejmě informovat v případě, že by se nám podařilo cokoliv nalézt.

Dále byste se mohla zkusit obrátit se s tímto dotazem na Muzeum hlavního města Prahy, které vlastní i sbírku fotografií (http://www.muzeumprahy.cz/texty/o%20muzeu.php#sbirky ), staré fotografie by mohly být uloženy i v Archivu hlavního města Prahy (http://www.ahmp.cz ), nějaké vodítko by Vám mohlo poskytnout oddělení Pragensií Městské knihovny v Praze (http://www.mlp.cz/infomarpra.php ). Historií fotografie se např. zabývá Pavel Scheufler, možná by Vás mohl dále nasměrovat (http://www.scheufler.cz/ ). Přilehlá Vinohradská tržnice patří mezi nemovité památky (http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?IdReg=153457&oKodKr=11&Limit=25 ), její fotografie včetně okolí by tak mohly být uloženy i v Národním památkovém ústavu (http://www.npu.cz/npu/uop/311/ ).

použitá literatura:

* Památník města Královských Vinohradů : (1849-1879-1929). Na Král.

Vinohradech : Alois Koníček, 1929. 188 s.

* Královské Vinohrady. Praha : Mládež národního souručenství na Královských Vinohradech, 1940 (Praha : František Rebec). 91 s.

* JANEČEK, Julius. Král.[ovské] Vinohrady : adresář úřadů, škol, soukromých ústavů, velkozávodů, spolků a zařízení všeobecně prospěšných s ukazovatelem ulic, domů a jich majitelů / sestav. Královské Vinohrady : Springer, [1905].

28, [XCV] s.

* KARPAŠ, Roman ; BENEŠ, Zdeněk. Praha : album starých pohlednic. Vyd. 1.

Liberec : Nakladatelství 555, 2000. 153 s. ISBN 80-86424-08-1. V knize jsou uvedeny muzea a sběratelé, kteří pohlednice zapůjčili.

* REJL, Tomáš. Praha : historické pohlednice = Prag : historische Ansichtskarten = Prague : early postcards = Praga : istoričeskije otkrytki :

Karel Bellmann 1897-1906. Hradec Králové : Antis, 2001. 112 s. ISBN 80-902691-5-X (váz.) ; ISBN 978-80-902691-5-6 (chyb.).

* SCHEUFLER, Pavel. Praha 1848-1914 : hledání ztraceného města. 3., přeprac.

a dopl. vyd., (V nakl. Baset 1.). Praha : Baset, 2004. 310 s. ISBN 80-7340-056-1.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.01.2009 14:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu