Slavibor

Text dotazu

Ráda bych znala něco o potomcích Slavibora, knížete Pšovanů.

Odpověď

Dobrý den, kolem roku 868 se stal knížetem kmene Čechů první historicky doložený Přemyslovec Bořivoj I., od roku 874 nebo 875 manžel Ludmily, dcery knížete Pšovanů, vládce lužických Srbů.

Citujeme Ottův sl.naučný:
" Pšované byli český kmen s hradem Pšovem, kde vypravuje (Kristiánova leganda), že Lidmila, manželka Bořivojova, >byla dcera Slavibora, knížete ze země slovanské a vládce lužických Srbů. Tato země se od starodávna Pšov se jmenovala, nyní podle hradu nově vystavěného Mělnicko se nazývá".

Podle Kosmy (Fontes I 116) sídlili Pšované východně od Děčanův a Liutomiriců, mezi Labem, Jizerou a horami pomezními. Jedno místo ve slovanském prologu o sv. Lidmile by nasvědčovalo tomu, že starší název [Pšované]-nův byl Srbové.

Ludmila, manželka Bořivoje, byla matkou dvou synů, Spytihněva a Vratislava I.
Byla babičkou knížete Václava a podle pověsti byla uškrcena na popud Drahomíry, matky Václava. Ludmila byla prohlášena později za svatou.

Ve 2.polovině 13.století byl založen Hrad Houska, pravděpodobně králem Přemyslem Otakarem II., společně s nedalekým Bezdězem. Podle blízkého prameniště říčky Pšovky ale kdysi vznikla pověst, že hrad založil roku 878 kníže Pšovanů Slavibor, otec kněžny Ludmily, pro svého syna Housku. Jiné prameny ale tvrdí, že kníže Slavibor mužské potomky neměl.

zdroj :
J.Pavel : Pověsti českých hradů a zámků, Praha : Melantrich, 1995 F.Čapka : Dějiny zemí koruny české, Praha : Librí 1999 Ottův slovníku naučný, Praha : J.Otto 1903

Další informace naleznete též na :
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%A1ovan%C3%A9 .

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2008 11:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu