slavení narozenin

Text dotazu

Dobrý den! Zajímalo by mě, kdy a kde se poprvé
začaly slavit narozeniny a jaké tři svátky patří mezi prvně slavené?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

najít informace o tom, kdy se začaly poprvé slavit narozeniny, ani jaké tři svátky patří mezi prvně slavené, se nám nepodařilo. Myslíme si, že ani takové informace nejsou v žádných informačních zdrojích podchyceny.

Různé prameny citují z Bible - Starého zákona: uvádí jméno Adam jako jméno prvního člověka, druhé Eva a další by mohlo být Kain nebo Ábel "...Evě se narodili synové, kterým dala jméno Kain a Ábel...".

Mnoho publikací popisuje, že se příchod jedince na svět většinou oslavoval, bývá to spojené i s církevním křtem. Formulace, že se pak každý další rok ve výročí narození konají oslavy, nebo-li že se slaví narozeniny, ale nejsou uvedeny. Vždy se píše, že narození se oslavovalo od nepaměti.

Narození Ježíše, děťátka v jesličkách, se oslavovalo, nosili se mu dárky,...a pak každý další rok Vánoce, dárky, slavení,..., by mohlo být považováno jako oslava narození = narozenin. Obávám se ale podle Vaší formulace dotazu, že tuto informaci zrovna nehledáte.

O původu křestních jmen vyšlo několik knih od renomovaných autorů:

RAMEŠ, Václav. Po kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen. Praha: Libri, 2003. ISBN 978-80-7277-197-4.

S.11: "...Náš kalendář je doslova přeplněn jmény světců, kteří ten či onon den slaví většinou výročí své smrti..."

S.30: "...tehdy bylo stanoveno: "Prvního ledna, v poslední den oktávu Narození Páně, se koná slavnost matky Boží Panny Marie a zároveň se připomíná, že Kristus dostal jméno Ježíš."

BAUEROVÁ, Anna. Tisíc jmen v kalendáři. Praha: Šulc a spol, 1992.ISBN 80-901204-3-1

S.5: "Kalendáře sestavovali lidé od počátku svých dějin,...avšak označit každý den jménem,...se stalo až zvyklostí křesťanskou."

SALAJKA, Milan. Kalendář, osobní jména a křesťanské svátky. Jak se měřil čas a vznikal kalendář. Co vyjadřuje vaše jméno. Smysl a význam křesťanských svátků. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-47-5.

S.56: "Adam. První jméno člověka, jak se s ním setkáváme v biblickém vyprávění o stvoření života."

S.118: "...Církev sem položila (24.12.) svátek Adama a Evy..."

HOŘEC, Petr, NYTROVÁ, Olga. Jak slavívali a slaví slavní. Praha: Knižní klub, 1999. ISBN 80-242-0120-8.

S.5: "V životě každé lidské bytosti jsou chvíle všední a chvíle sváteční, ba posvátné. Co všechno už jsme četli nebo slyšeli o oslavách v antice!

Připomeňme si rozverné bakchanálie, hostiny řeckých bohů a bohyň, olympijské hry, oslavy císařských narozenin...".

BAUER, Jan. Velká kniha o jménech. Praha: Regia, 2003. ISBN 80-86367-35-5.

S.7: "Podle Bible dostala první dvojice lidí na světě jméno od samého Boha, nazývali se Adamem a Evou. Ale kde se tato jména vůbec vzala, to se už nedozvíme."

Dalšími zdroji: KOPEČNÝ, František. Průvodce našimi jmény. Praha: Academia, 1991. ISBN 80-200-0016-X.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 15:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu