Škůdce pelargonií

Text dotazu

Dobrý den, moc vás prosím, na pelargonie nám ve Staré
Boleslavi lítá něco, co žádná z nás nezná. Bydlím v domě s pečovatelskou službou. Má to chlupaté černobíle proužkované tělíčko, v místech připojení křídel a hlavička je šedobéžová, dlouhé asi 3 cm. Upoutá v první řadě sosákem, který je ale vzpřímený dopředu cca 2,5 - 3 cm dlouhý. Rozpětí křídel je asi 6 cm, křídla jsou
šedobéžová s černými proužky, v dolní části téměř oranžová. Lítá velmi rychle, nicméně se mi to podařilo vyfotografovat. Díky tomu "to" mohu tak dobře popsat. Děkuji předem za ochotu.

Odpověď

Dobrý den,

Mezi známé škůdce pelargonií patří následující skupiny hmyzu: roztočíci (Tarsonemus), molice skleníková (Trialeurodes vaporariorum), kyjátka barvínková (Dysaulacorthum vincae), kyjátka muškátová (Aulacorthum pelargonii), kyjátka zahradní (Macrosiphon euphorbiae), klopušky (Lygus), můrovitá (Mamestra = Baralhra), Plusia, Brotolomia. Nicméně vzhledem k velikosti bych předpokládala, že se bude jednat o jednotlivce buď z čeledi můrovití, anebo plusia, popř.
brotolomia.

Nejsem entomolog, tak jsem vybrala dle atlasu Noční motýly II od autorů Macek Jan a kol. několik zástupců žijících na území ČR. Jejich jména včetně fotografií přikládám.

Stužkonoska švestková
Dospělec: 54 - 58 mm, housenka popelavě šedá až tmavohnědá, bradavky červenohnědé, drobné.
Rozšíření: palearktický druh, jižní a střední Evropa, na východ až na Dálný východ, Korea, Čína
Bionomie: nížiny až hory , mezofilní až xerotermofilní 2. Stupně, křovinaté stepi, ovocné sady, parky, zahrady, křovinné lemy podél cest a lesních okrajů, monovoltinní http://www.david-s.wz.cz/Sbirka_kl_leta/071201_St-svestkova.html

Stužkonoska olšová
Dospělec: rozpětí: 78 - 84 mm
Housenka žlutošedá až tmavošedá s nevýraznými podélnými proužky , 5. Zadečkový článek s nevýrazným výčnělkem a žlutavou mozolovitou skvrnou Rozšíření : Palearktický druh téměř celá Evropa , Sibiř, Japonsko, ČR
Bionomie: nížiny až hory (až na hranici listnatého lesa) mezofilní až hydrofilní  2. až 3. Stupně, pobřežní pásmo podél vody, lužní lesy, zahrady, parky, aleje, monovoltinní, , letová perioda pol. VII až poč. X, motýly aktivní v noci
http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=64&with_photo_id=41169114&order=date_desc&user=3058894

Osenice černolemá
Dospělec: 35 - 42 mm
Housenka žlutošedá až zelenavookrově žlutá
Rozšíření: západopalearktický druh, střední a jižní Evropa, Turecko, Střední východ, ČR
Bionomie: nížiny a nižší polohy v horách mezofilní až mírně hygrofilní 2. až 3. Stupně, listnaté a smíšené lesy, lesní okraje, světliny, mýtiny, průseky, křovinná pobřežní pásma, údolní nivy, parky, zahrady, monovoltinní, letová perioda konec VII. až poč. IX., motýly aktivní v noci
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id72839/?taxonid=54429&type=1

Pokud byste potřebovala zkonzultovat možnosti ochrany proti tomuto typu škůdce a ujistit se, že se skutečně jedná o některý ze zmíněných vyjmenovaných druhů, našla jsem webové stránky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Oddělení entomologie, kde by Vám snad mohli více poradit. Odkaz přikládám.
http://www.vurv.cz/index.php?p=oddeleni_entomologie&site=vyzkum

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2012 16:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu