Skrytá reklama a podprahové vnímání

Text dotazu

Dobrý den potřebovala bych informace k tématu Skrytá reklama, Product placement a podprahová působení v médiích. Pomocné pojmy jsou subliminální percepce (podprahové vnímání, psychologie barev, obrazová analýza, akustické vnímání, podprahová reklama). Děkuju za odpověď

Odpověď

Dobrý den, téma psychologie reklamy a vnímání reklamy je zpracováno například v
publikacích:
* VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy : nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2196-5 (váz.)
* DU PLESSIS. Jak zákazník vnímá reklamu. 1.vyd. Brno : Computer Press, c2007. ISBN 978-80-251-1456-8 (brož.)

Viz. Online katalog Národní knihovny: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc . Zde, podobně jako v Souborném katalogu České republiky: http://sigma.nkp.cz/cze/skc ,

České národní bibliografii: http://sigma.nkp.cz/cze/cnb , popřípadě v Jednotné informační bráně: www.jib.cz , můžete dohledat další publikace k tématu.

Problematika skryté reklamy, podprahového vnímání je předmětem několika článků. Z databáze Články v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL)( http://sigma.nkp.cz/cze/anl ) jsme jako příklad vybrali:
*KUCHAŘOVÁ, Michaela. Poznáme skrytou reklamu?. Strategie. č. 4 (2001), s. 32-34. -- ISSN 1210-3756. --
*HAJN, Petr. Skrytá reklama. Právní praxe v podnikání. roč. 3, č. 5 (1994), s. 6-11. -- ISSN 1210-4043. -- *HAJN, Petr. Skrytá reklama, nebo plnění zpravodajské povinnosti?.Ekonom. roč. 36, č. 13 (1992), s. 64-65.-- ISSN 1210-0714. --

Užitečným zdrojem informací jistě budou i články v zahraničním tisku. V plném textu nebo jako abstrakt lze některé z nich dohledat pomocí online licencovaných databází. V Národní knihovně jsou to především víceoborové databáze (EBSCO, OCLC, SpringerLink, aj.) . Jejich přehled naleznete na internetové stránce:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 .
Pokud jste čtenářem Národní knihovny, máte k databázím přístup v Referenčním centru NK ČR nebo přes vzdálený přístup (viz. internetové stránky výše) z jakéhokoliv počítače s internetem.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2008 08:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu