Školy četníků na zkoušku

Text dotazu

Dobrý den,
rád bych se dověděl něco o " Školách četníků na zkoušku" za první republiky. Na tablu frekventantů školy v Užhorodě z let 1936 - 1937 jsem objevil mého strýce,jiný zdroj informací nemám.
Zdravím a děkuji za zprávu

Odpověď

Dobrý den,

informace o vzdělávání četnictva za první republiky jsou uvedeny jednak na webu nebo také v tištěných dokumentech. Ani jeden z níže uvedených zdrojů neobsahuje seznamy těchto škol (lokace), spíše informace o tom, jak byly školy organizovány, jaké předměty zde byly vyučovány atd.  Doporučujeme Vám v případě dalšího zájmu kontaktovat Muzeum Police ČR http://www.muzeumpolicie.cz/

Zdroje:

Internet
Československé četnictvo za první republiky http://www.gotisek.estranky.cz/clanky/cetnictvo-a-policie/ceskoslovenske-cet
nictvo-za-prvni-republiky

.. Vzdělávání a odborný výcvik a přípravu četníků zajišťovala soustava četnických škol. Zájemci o četnickou službu absolvovali po přijetí k četnictvu osmiměsíční školu četníků na zkoušku. Po nejméně čtyřleté službě a úspěšném složení přijímacích zkoušek mohli nastoupit do školy pro výcvik velitelů stanic, která trvala deset měsíců. Velitel stanice řídil pokračovací výcvik četníků podle rozvrhu zemského četnického velitelství.
Pro výcvik ve zvláštních odvětvích četnické služby byly zřizovány odborné kurzy. Vrchní strážmistři, kteří sloužili u četnictva nejméně patnáct let a měli požadované předpoklady, mohli absolvovat šestiměsíční školu pro výcvik výkonných důstojníků. Speciální výcvik prodělávali i budoucí důstojníci správní, kteří i v době služby absolvovali další různé kurzy. ..


HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ U ČETNICTVA A POLICIE ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Vypracoval: Miroslav SUCHÝ
http://is.muni.cz/th/174395/pedf_b/bakalarska_prace_-_konecna_verze.pdf
strany 19-22 je část
 6.1 Škola pro výcvik četníků na zkoušku ... Po přijetí k četnictvu byli četníci zařazování do školy četníků na zkoušku, která trvala 8 měsíců. Jejím posláním bylo poskytnout nově přijatým četníkům spolehlivý základ pro jejich další systematický výcvik a pro praktické upotřebení ve výkonné službě...


Tištěné dokumenty

Informace uvedené na webu byly čerpány i z knihy Dějiny policie a četnictva.
II, Československá republika (1918-1939) / Pavel Macek, Lubomír Uhlíř. -- Vyd. 1.. -- Praha : Police history, 1999. -- 230 s., [88] s. obr. příl. :
il. (část. barev.) ISBN 80-902670-0-9
-          na straně 69 začíná část Četnické školy a systém vzdělávání, na
straně 72 je kapitola s názvem Škola pro výcvik četníků na zkoušku

Podrobné informace o organizaci vzdělávání četníků jsou uvedeny také v INSTRUKCE pro četnické školy. Praha: Ministerstvo vnitra, [1928]. 48 s.
Hlava II. škola pro výcvik četníků na zkoušku Součástí knihy jsou i různé formuláře jako klasifikační listiny, protokoly, výpisy, atd.
Signatura NK ČR 54 G 7568/ sv.8

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.03.2011 13:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu