Školství v Číně

Text dotazu

Dobrý den, mám dotazy - jak v Číně znamkuji? Jak dlouho mají prazdniny?

Odpověď

Dobrý den,

podobný dotaz jsme před časem již zpracovávali, viz archiv PSK http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/skolstvi-v-cine.

Doplňující informace jsme našli v knize Školství v Čínské lidové republice. Sv. 19. Praha: Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR, 1987. SG. 54 H 129400, S.32. Jedná se však o knihu z roku 1987, od té doby mohlo dojít k reformě školství, ale informace o změně nemáme.

Organizace školského systému Číny:

Školní rok  Čínské lidové republice začíná v září a výuka končí začátkem července. Dělí se na dvě pololetí (semestry), na konci každého se skládají zkoušky. Letní a zimní prázdniny trvají celkem deset týdnů (šest týdnů v létě, čtyři týdny v zimě). Průměrně dva týdny jsou věnovány různé společenské činnosti, práci v zemědělství, exkurzím, výletům, táborům.

Na venkově, kde jsou převážně školy základní a střední, je obvykle školní rok kratší. Prázdniny lze přesunout na období větších zemědělských prací, při kterých žáci a studenti pomáhají.

Vyučovací týden na školách je šest dní. Vyučování obvykle začíná v osm hodin. Vyučovací hodiny se délkou liší u jednotlivých stupňů škol. Po druhé vyučovací hodině se zavádí "oční cvičení" (až 20 minut) pro osvěžení a zlepšení zraku, neboť psaní čínských znaků je velmi namáhavé. Vzhledem k velkému počtu zadávaných úkolů a k povinnostem dětí v rodině mají žáci poměrně málo volného času.

Další zdroje:

V Číně je povinná docházka devět let, šest let na základní škole a tři na střední. Potom mohou studenti pokračovat další tři roky na střední, a pokud složí závěrečné zkoušky Gaokao, mohou pokračovat na vysoké škole. Obvykle děti začínají chodit do školy od šesti nebo sedmi let. Školní rok je rozdělen na dvě pololetí, celkem trvá 38 týdnů a mezi tím jsou zimní a letní prázdniny. Zimní prázdniny jsou delší než u nás, obvykle trvají jeden měsíc a jsou kolem čínského Nového roku. Letní jsou naopak trochu kratší, začínají až v polovině července.

Čínské děti neprožívají dětství jako známe u nás a v jiných západních zemích. Už od malička totiž tráví většinu času ve škole. Kromě povinné školní docházky chodí na nejrůznější doučování a kurzy a to po večerech a o víkendech. A když nesedí někde ve škole nebo v kurzu, tak doma píší úkoly a biflují učivo nazpaměť.

Čerpáno z: http://relax.lidovky.cz/cinske-deti-travi-ve-skole-vsechen-cas-rika-ceska-ucitelka-v-pekingu-1pk-/veda.aspx?c=A110103_180654_ln_veda_pks

V Číně hodně využívají překladů sovětských  učebnic, také známkování a zkoušky vychází ze sovětské praxe.

Děti chodí do škol velmi brzy ráno, učí se často i odpoledne. V poledne je přestávka na pití čaje a oběd, který ovšem probíhá také ve třídě. Po něm se musí povinně odpočívat. Buď přímo ve třídách (vsedě s hlavou položenou na lavici), nebo ve školních taoistických zahradách. Tento způsob výuky je kompenzován cvičením. Pomalými pohyby jsou důsledně procvičovány všechny partie těla podle pravidel tradičního dechového cvičení čchi-kung.

Cílem velké většiny žáků je dostat se na renomovanou střední školu, nejraději v zahraničí. Učí se proto i o prázdninách, chodí na doučování, fungují tzv. "prázdninové sešity". Přijetí na střední školu a vysokou školu je podmíněno náročným zkouškovým systémem. Většinou se jedná o písemné testy, ústní zkoušky jsou výjimkou. Cení se spíše píle a paměť než tvůrčí myšlení.

V roce 2013 Ministerstvo školství ČLR zakázalo dávat písemné domácí úkoly v období letních prázdnin žákům prvních a druhých tříd základních škol a dokonce zahájilo kampaň na snížení nároků kladených na žáky základních a středních škol. Žáci totiž byli velmi přetažení; docházelo i k sebevraždám dětí mladších 15 let.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.01.2016 12:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu