Školský systém v ČSR mezi lety 1930 a 1953

Text dotazu

Dobrý den, rádi bychom Vás požádali, zda nevíte, jaký školský systém fungoval v ČSR mezi lety 1930 a 1953, kolik let trvala obecná škola, kdy na ni navazovala měšťanská škola a popř. za jakých podmínek existovaly jednoleté kurzy. Pokud byste byli schopni ověřit informace konkrétně v 1.ZŠ Slaný (tehdy Dívčí měšťanská škola v Slaném), byli bychom Vám nesmírně vděčni.
Děkujeme

Odpověď

Dobrý den,

"Pro období mezi první a druhou světovou válkou zůstává v platnosti osmiletá povinná školní docházka. V období nacistické okupace v letech 1939 - 1945 byla účelově měněna tradiční struktura českého školství  (škola obecná a na ni navazující škola městská) zabezpečující povinnou školní docházku výrazné většiny dětské populace. Městská škola se stala "školou hlavní", stala se školou výběrovou a jako čtyřletá navazovala na čtyři ročníky obecné školy. Postupným snižováním její kapacity byl sledován cíl omezit narůstajícímu počtu českých dětí přístup již k základnímu vzdělání v rozsahu a délce historicky tradiční povinné docházky.

V letech po druhé světové válce došlo k několikerému prodlužování a opětovně zkracování povinné školní docházky.  Obvykle současně se změnami v délce povinné školní docházky docházelo i k systémovým změnám v organizační struktuře školství.

Zákonem č. 95/1948 Sb. zr dne 21. dubna 1948 (obecně známým jako zákon o jednotné škole) byla stanovena devítiletá povinná školní docházka pro mládež ve věku 6 - 15 let.

Zákonem č. 31/1953 Sb. ze dne 24. dubna  1953 byla povinná školní docházka opětovně zkrácena na 8 let."

Zdroj: Morkes, František. Devětkrát o českém školství: (přehledný průvodce). 1. vyd. V Praze: Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze, 2004. s. 6-7.

 

O českém školství za 2. světové války se můžete více dočíst v knize: Svoboda, Jaroslav. Školství v období protektorátu. 1. vyd. České Budějovice: Nová Forma, 2010. 72, ix s. ISBN 978-80-87313-67-1  Mimo jiné se v knize uvádí, že ke změně ve školním systému došlo nařízením z  2. dubna 1941. České měšťanské školy byly přetvořeny podle německého vzoru. Jak již bylo uvedeno, staly se výběrovými školami, na které se dostalo pouze 35 % žáků, kteří ukončili čtvrtou třídu obecné školy. Ve třídách se zvýšil počet žáků ze 45 na 60. Velmi výrazně bylo zasaženo do školních osnov a probíraného učiva. K největším změnám došlo v osnovách dějepisu.

28. 5. 1943 vyšel nový ministerský výnos, který upravoval klasifikační řád. Chování se klasifikovalo čtyřstupňovou stupnicí, jednotlivé předměty šestistupňovou stupnicí (velmi dobrý, dobrý, uspokojivý, dostatečný, sotva dostatečný a nedostatečný).

Organizační struktura prvorepublikového školství byla následující:

 

5 let  - obecná škola

3 - 4 roky  - obecná škola (měšťanská) / nižší gymnázia/ reálky

4 roky - pedagogické ústavy/reálky(střední odborné školství /vyšší gymnázia

             - Vysoké školy

(Zdroj: JANIŠ, Kamil. Vybrané kapitoly z dějin výchovy. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. s. 71.)

 

Přímo k 1. základní škole (Dívčí měšťanské škole) ve Slaném se nám bohužel nepodařilo v našich zdrojích nic bližšího nalézt.

 

K dispozici máme pouze vzpomínky na slánské gymnázium:

 

* JUDLOVÁ, Olga, ed. Slánské gymnasium vzpomíná. V Slaném: Gymnasium Václava Beneše Třebízského, 1995- . sv. ISBN 80-254-3676-4.

Více informací by Vám ovšem mohli poskytnout kolegové a kolegyně z Národního pedagogické muzea a knihovny J.  A. Komenského: http://npmk.cz/knihovna

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.09.2013 14:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu