školský psychológ pri práci s integrovanými žiakmi

Text dotazu

Aká je práca školského psychológa pri práci s integrovanými žiakmi: postup, techniky, odporúčania. Výskumy, knihy, články.

Odpověď

Dobrý den, 

přímo na práci školního psychologa s integrovanými žáky se zaměřují např. tyto dokumenty:

  • GAJDOŠOVÁ, E. Inkluzívna škola v kontexte práce školského psychológa. Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva. 2015, roč. XIV, č. 1, s. 11-15. ISSN 1336-3689. 
  • GAJDOŠOVÁ, E. Psychológia - škola - inklúzia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy 4.-5. september 2014. 1. vyd. [Bratislava : Paneuropská vysoká škola], 2014. 336 s. ISBN 978-80-89453-05-4. Plný text: https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/psychologia-skola-inkluzia-2014.pdf 
  • KLENKOVÁ, Jiřina a Pavla ŠVOJGROVÁ. Poradenské služby pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole: Counselling services for integrated pupils with communication disorders in primary schools. In: Inkluzivní vzdělávání v primární škole = Inclusive education in primary school. Brno: Paido: Masarykova univerzita, 2010, s. 291-302.
  • HŘEBECKÁ, Jitka. Inkluze znamená, že je dobře všem zúčastněným. Školní poradenství v praxi: nový odborný časopis pro poradenské pracovníky. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 3(2), 36-38. ISSN 2336-3436.
  • http://www.ped.muni.cz/z21/2006/konference_2006/sbornik_2006/pdf/041.pdf 


Tématu školních psychologů ve spojení s integrovanými žáky se věnují i např. tyto slovenské a české diplomové práce:


Doporučovali bychom Vám prostudovat i dokumenty zaměřené obecně na činnost školního psychologa, jeho postavení ve škole, metody práce atd.:

  • BRAUN, Richard, MARKOVÁ, Dana a NOVÁČKOVÁ, Jana. Praktikum školní psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 214 s. ISBN 978-80-262-0176-2. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/115426/pdf 
  • GAJDOŠOVÁ, Eva. School psychology and school psychologist for 21st century. 1st ed. Prague: Wolters Kluwer, 2014. 173 s. ISBN 978-80-7478-563-4. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/125292/pdf 
  • ŠTECH, Stanislav a ZAPLETALOVÁ, Jana. Úvod do školní psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 230 s. ISBN 978-80-262-0368-1. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/69506/pdf 
  • AHRENS, Anne. Sozialarbeit in der Schule: „wir spielen und vergessen alle Sorgen – das möchte ich eigentlich jeden Tag". Pädagogik. Hamburg: Pädagogische Beiträge Verlag, 2015, 67(7), 58-61. ISSN 0933-422X.
  • dokumenty na toto téma ve fondu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského najdete na https://katalog.npmk.cz/authorities/225036 


Na stránkách Asociace školní psychologie naleznete pracovní náplň školního psychologa a předpisy, které se týkají jeho práce. Pracovní náplň popisuje i Metodický portál RVP. Etický kodex školního psychologa je pak dostupný na stránkách Národního ústavu vzdělávání:


Zajímavé by pro Vás mohly být i příspěvky publikované ve specializovaných časopisech Školní psycholog (http://www.testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/skolnipsycholog/issue/archive) a  Prevencia (http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/casopis-prevencia.html?page_id=10276).

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.04.2018 20:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu