Školní stravování

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o pomoc při hledání pramenů k tématu školní
stravování. Existuje ještě jiná kniha zabývající se podrobněji tímto
tématem kromě Food and Beverage management od Zimákové a Služby společného
stravování od Mlejnkové?

Odpověď

Literatury k tématu asi mnoho nenajdete, spíše internetové odkazy nebo

články v časopisech. Zkuste se obrátit na Národní pedagogickou knihovnu v

Praze - http://www.npkk.cz/ nebo Ústřední knihovnu Pedagogické fakulty UK -

http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=148. Literaturu, která je uvedena

níže jsem dohledala prostřednictvím Jednotné informační brány -

http://www.jib.cz/V?RN=665319073, ve fondu knihovny VŠE tyto knihy ani

periodika nejsou.

Internetové zdroje:

http://www.msmt.cz/dotacni-programy/skolni-stravovani

http://www.vyzivadeti.cz/pro-skoly.html

http://www.npkk.cz/npkk/publikace/ABI2007/skolni%20stravovani.pdf

http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6197603

http://www.vyzivaspol.cz/zpravodaj-skolniho-stravovani.html

http://www.chpr.szu.cz/edukace/vyziva/list10.pdf

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dan-z-pridane-hodnoty/dph-u-skolskych-sluzeb-skolni-stravovan/1001635/43831/

http://www.fzv.cz/

Literatura a periodika:

Held, L´ubomír: Teória a prax výchovy k zdravej výžive na školách.

Bratislava, Veda (Trnava, Vydavvateľstvo Trnavskej univerzity) 2006.

Hnátek, Jaroslav: Výživa a stravování školních dětí a mládeže. Praha, SPN

1972.

Fraňková, Slávka: Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Praha ,

Karolinum 2003.

 

 

 

Učitelské noviny - http://www.ucitelskenoviny.cz/

Výživa a potraviny -

http://www.vyzivaspol.cz/casopis-vyziva-a-potraviny.html

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

04.02.2011 13:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu