školní knihovny

Text dotazu

Dobrý den,

pořád mi vrtá hlavou, jak je to se školními knihovnami, v systému khihoven ČR spadají pod základní, nebo spíše specializované knihovny? Pokud se dají vůbec někam zařadit. A jak je to třeba se zámeckými a podobnými knihovnami? Děkuji moc za odpověď.

Odpověď

Dobré odpoledne,

podle knihovního zákona (zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon) jsou základními knihovnami knihovny zřízené a provozované obcí, obvykle s univerzálním knihovním fondem; základními knihovnami ale mohou být i knihovny se specializovaným fondem, viz např.  http://www.vcm.cz/knihovna/, https://wikisofia.cz/wiki/L%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A9_knihovny. Jedna knihovna může tak být zařazena do několika kategorií (např. Městská knihovna v Praze je knihovnou základní a zároveň krajskou).

Z jiného hlediska jsou tyto informace uvedeny i v odpovědi na starší dotaz položený v rámci služby "Ptejte se...":  http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/zakladni-knihovny .

 

Pokud jde o školní knihovny, tazatelka může podrobné informace čerpat z příručky vydané Národní pedagogickou knihovnou Komenského - Centrem pro školní knihovny, kde jsou uvedeny obecné dokumenty vztahující se k činnosti školních knihoven, a zároveň je situace školních knihoven dosti detailně popsána i v kontextu předpisů, jimiž se řídí školství (školský zákon - http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-1-2017-do-31-8-2017) a knihovnictví (knihovní zákon - viz http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm):

 

PŘÍRUČKA PRO ŠKOLNÍ KNIHOVNY JAKO STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ CENTRA NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH  (autorky Mgr. Ludmila Čumplová, Mgr. Jana Nejezchlebová, Mgr. Zuzana Švastová, vydáno 2008); příručka je dostupná z: http://csk.npmk.cz/sites/csk.npmk.cz/files/soubory/prirucka_pro_skolni_knihovny.pdf.

 

V příručce se uvádí, že knihovní zákon se na školní knihovny nevztahuje, pokud se nerozhodnou poskytovat své služby také veřejnosti, což jim podle § 121 umožňuje i školský zákon.

Definice a právní postavení školní knihovny jsou v příručce vysvětleny v kapitole 1.1. Dále upozorňuji na kapitolu  týkající se  školní knihovny jako knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby, tj. podle knihovního zákona (je označena 2.2.1), dále na kapitolu 2.2.2 (Veřejná knihovna umístěná ve škole).

 

Pokud jde o muzejní knihovny, jde bezesporu o specializované knihovny, které ale také mohou být veřejnými (základními) knihovnami ve smyslu knihovního zákona, viz např. https://duha.mzk.cz/clanky/koncepce-rozvoje-knihoven-muzejni-knihovny nebo http://www.szm.cz/media/docs/knihovni-rad-novy-4cc03330cbcd3.pdf .

 

Zámecké knihovny jsou obvykle chápány jako historické knihovny, bližší informace lze získat v Národním památkovém ústavu (viz např. https://www.npu.cz/historicke-knihovni-fondy) nebo v Národním muzeu (má specializované oddělení zámeckých knihoven, viz http://www.nm.cz/Knihovna-nm/Oddeleni-KNM/Oddeleni-zameckych-knihoven/).

 

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.05.2017 09:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu