Školní docházka

Text dotazu

Dobrý den, připravujeme oslavy 100. výročí školy a potřebovala bych vědět, jak se měnil vzdělávací systém v letech 1913-1953. kolik let chodili žáci do obecné školy, kdy přestupovali do měšťanské školy, kdy začaly JUK, kolikaletá byla školní docházka. Nemohu to nikde najít přesně.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

elektronická sbírka zákonů ASPI uvádí, že byl jednoroční učební kurs spojený se školami občanskými v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; vznikl podle nařízení bývalého ministerstva kultu a vyučování ze dne 26.6.1903, čís. 22.503.

V důsledku rozvoje vědy a techniky majícího vliv na ekonomiku země vznikla potřeba většího počtu  vysokoškolsky vzdělaných odborníků, než kolik jich mohlo být "vyprodukováno" za stávajících podmínek středoškolského studia. Proto  došlo v roce 1933 došlo k úpravám učebního plánu umožňujícímu přestup z měšťanské školy na školu střední...Zároveň bylo umožněno absolventům 4. ročníku měšťanské školy, tzv. jednoletého učebního kursu, přestoupit do 5. ročníku střední školy po vykonání zkoušky z jazyků a algebry..." (Jednoletý učební kurz, tzv. JUK; zřizovány od roku 1903 u některých měšťanských škol. Jejich počet během první republiky značně vzrostl. Existovaly až do roku 1948.

Čerpáno volně z: VÁŇOVÁ, Růžena. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. Sg. NK ČR 54 D 76017

Školský zákon z roku 1869 byl vydán bezprostředně po tzv. rakousko-uherském vyrovnání, k němuž došlo v roce 1867. Jeho vydání bylo podmíněno ekonomickým, sociálním a politickým vývojem v Rakousku po r. 1866. Navazoval bezprostředně na školský zákon z roku 1868, jenž upravoval poměr školy a církve...Zákon se vztahoval jen na školství elementární. Byla jím zavedena osmiletá povinná školní docházka a zřízeny školy, v nichž měla být realizována (obecné a měšťanské)...Přesto, že ve srovnání s předchozí zákonnou úpravou znamenal nesporně krok vpřed a jak se později ukázalo, došlo v jeho důsledku k zvýšení úrovně obecného vzdělání, nebyl v českých zemích přijat příznivě - z důvodu ekonomických, nacionálních aj. U nás platil až do roku 1948.

Čerpáno z: VÁŇOVÁ, Růžena. Studijní texty k dějinám pedagogiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. Sg. NK ČR 54 D 178296

Dále doporučujeme následující knihy z fondu NK ČR, elektronický katalog, báze NKC na www.nkp.cz :

Podrobné rozvrhy učiva pro školy měšťanské. Jednoroční učební kurs. Praha: Státní nakladatelství, 1947. Sg. NK ČR 54 D 9468

40 let československého školství. Praha: ústav školských informací při MŠ ČSR, 1985. Sg. NK ČR 54 H 118045

Vývoj organizace a řízení středního odborného školství v Československu (1918 - 1987). Praha: ústav školských informací, 1987. Sg. NK ČR 54 H 130219

SOMR, Miroslav. Dějiny české školy a pedagogiky. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1979. Sg. NK ČR 54 H 131170

URBÁŠEK, Pavel. PULEC, Jiří. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945 - 1969. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. Sg. NK ČR 54 H 333724

DVOŘÁČEK, Jiří. Kompendium pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2009. Sg. NK ČR 54 H 310381

MIKULČÁK, Jiří. Nástin dějin vzdělávání v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918. Praha: Matfyzpress, 2010. Sg. NK ČR 54 F 104101

Zajímavý přehled změn v počtu povinných let školní docházky shrnuje následující článek Františka Morkese: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=5492

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.08.2013 17:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu