Škola ve Smetanových sadech v Plzni

Text dotazu

Prosím o sdělení, v které dnešní budově ve Smetanových sadech sídlilo někdejší Vyšší reálné gymnázium v Plzni. Děkuji

Odpověď

K tématu doporučuji prostudovat publikace a články týkající se školství v Plzni. Podle dostupných informací "Vyšší reálné gymnázium v Plzni" v Plzni neexistovalo, Vašemu názvu se blíží Deutsche Oberschule bisher Realgymnasium in Pilsen, ta však nesídlila ve Smetanových sadech.
Výběr:
BĚLOHLÁVEK, Miloslav. Archív města Plzně : průvodce po fondech a sbírkách. 1. vyd. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1987. Školská správa a školy, s. 106-184.
SPĚVÁČEK, Václav. Rozvoj plzeňského školství v poslední čtvrti 19. století. In Dějiny Plzně. Sv. 2, Od roku 1788 do roku 1918. Václav Čepelák (ed.). 1. vyd. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1967, s. 166-171.
SUCHÁ, Milada. Kulturní život osvícenské Plzně do vzniku národního hnutí. Dějiny Plzně. Sv. 2, Od roku 1788 do roku 1918. Václav Čepelák (ed.). 1. vyd. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1967, s. 27-29.
SUCHÁ, Milada. Plzeňské Klementinum : historie jedné budovy. In Minulostí Plzně a Plzeňska. Sv. 3. Plzeň : Krajské nakladatelství, 1960, s. 149-174.
Jediná vyšší škola, která trvale sídlila v nějakém z objektů v nynějších Smetanových sadech bylo K. K. Gymnasium (1784-1924) a Filozofický ústav (1804-1850) zřízený při K. K. Gymnasiu. Pro Filozofický ústav byla vystavěna nová budova na místě původních hradeb (dnešní Smetanovy sady), v podstatě jižní křídlo přiléhající k objektu bývalého kláštera dominikánek (též Annenský klášter) v dnešní Bezručově ulici. Vchod do Gymnázia / Filozofického ústavu byl z dnešní ulice B. Smetany, nikoli z dnešních Smetanových sadů. K. K. Gymnasium bylo v bývalém klášteře od r. 1784 původně pouze v severním a západním křídle, tj. v dnešních ulicích B. Smetany a Bezručově. Další názvy K.K. Gymnasia: Obersgymnasium, Deutsches Staatsgymnasium, od r. 1921/22 Německé státní reálné gymnázium vzniklé postupným sloučením s německou státní reálkou, uzavřeno ve šk. r. 1923/24.
Pro další informace týkající se gymnázia, Filozofického ústavu atd. nabízím rešeršní služby, viz. http://www.svkpl.cz/bis2.htm#resersni_sluzby, a návštěvu Archivu města Plzně, viz.
hhttps://amp.plzen.eu/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

20.12.2007 16:28

Petr Brož píše:
Pondělí 18.01.2021 10:55
Dobrý den, jen detail: v archivním fondu "Sbírka školských zpráv 1800–1949" (https://www.inventare.cz/pd[…]_sbirka-skolskych-zprav.pdf) se pod evidenčním číslem "N 305" nachází "Vyšší reálné gymnázium" v Plzni, zřejmě tedy (dle této dostupné informace) v Plzni takové gymnázium skutečně existovalo.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu