Skloňování - život páně Stacha

Text dotazu

Ve smutečním projevu chci použít poněkud archaický výraz, a to: ".. na konci své cesty se ocitá i život páně Stachův - nebo Stacha?? Zkoušela jsem si vysklońovat sousloví "život páně Stach.., ale uvědomuji si , že nevím jak. Můžete mi poradit?

Odpověď

Dobrý den, slovo "páně" se nejčastěji používá (používalo) s velkým P a označuje vztah k Bohu, chrám Páně ap. Formálně jde o přídavné jméno přivlastňovací ve druhém pádě (a slovo je nesklonné). Vedle toho bylo užíváno pro označení pána jako osoby z vyšších společenských vrstev (později také asi také v trochu zlehčujícím významu). V tom případě se používá ve spojení s přivlastňovací adjektivní podobou jména. Např. zraky páně radovy ožily, největší poklad páně Kleofášův. Tj. "život páně Stachův", a ne "život páně Stacha".
Zkusíte-li v uvedeném příkladu "zraky páně rady", zdá se to zjevné. Odpověď je formulována na základě příkladů ve slovníku a určité jazykové praxe. Jde o poměrně archaický jev, v němž vedle sebe stojí dvě přivlastňovací přídavná jména, která označují tutéž osobu. S tím se v běžném jazyce nesetkáváme a dnešní mluvčí s tím nemá zkušenost. V této situaci se obvykle používají dvě podstatná jména: pana rady, pana Stacha apod., a obdobně se shodují svám tvarem. Patrně více a lépe by vám k dotazu pověděli v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český (www.ujc.cas.cz).

Prameny:
Příruční slovník jazyka českého. -- V Praze : Státní nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN, 1935-1957. -- 9 sv. ; 25 cm

Slovník spisovného jazyka českého / za vedení Boh. Havránka ... [aj.] zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. -- 2., nezměněné vyd.. -- Praha : Academia, 1989. -- 8 sv. ; 22 cm.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2008 10:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu