Skloňování uměleckých pseudonymů

Text dotazu

Existuje, prosím, nějaká veřejně dostupná publikace, která by řešila skloňování cizojazyčných vlastních jmen a speciálně uměleckých pseudonymů?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu jsme nalezli pouze dokumenty týkající se skloňování cizích vlastních jmen, žádný pramen, který by se vztahoval přímo ke skloňování pseudonymů, se nám bohužel najít nepodařilo.

 • HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Antická jména: jak je číst a skloňovat. 1. vyd. Praha: AMU, 2005. 165 s. ISBN 80-7331-044-9.
 • SEKVENT, Karel a ŠLOSAR, Dušan. Jak užívat francouzská vlastní jména ve spisovné češtině: pravopis, výslovnost, skloňování, odvozování, slovníček jmen. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 150 s. ISBN 80-200-0989-2. Dostupné také v digitální knihovně Kramerius 4 (v souladu s autorským zákonem je plný text k dispozici pouze z počítačů v NK ČR): http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:419bc160-a855-11e3-b833-005056827e52
 • ZEMAN, Jiří. Cizí mužská osobní jména zakončená na samohlásku a jejich skloňování. In Onomastika a škola 8: sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí ... konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. 462 s. ISBN 978-80-7041-167-4. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/17863/pdf
 • ZEMAN, Jiří. Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině. 6, Polská, maďarská, estonská a latinská osobní jména. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 158 s. ISBN 80-7041-068-X.
 • ZEMAN, Jiří. Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině. 5, Italská, holandská a albánská osobní jména. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 121 s. ISBN 80-7041-067-1.
 • ZEMAN, Jiří. Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině. 4, Francouzská osobní jména. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 125 s. ISBN 80-7041-869-9.
 • ZEMAN, Jiří. Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině. 3., Románská osobní jména (španělština, portugalština, rumunština). Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 136 s. ISBN 80-7041-017-5.
 • ZEMAN, Jiří. Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině. 2., Severská osobní jména (dánština, faerština, finština, islandština, norština, švédština). Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 180 s. ISBN 80-7041-963-6.
 • KUČERA, Jiří a ZEMAN, Jiří. Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině. Anglická osobní jména. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998. 141 s. ISBN 80-7041-482-0.
 • SVOBODA, Václav. Skloňování cizích jmen v češtině. V Praze: V. Svoboda, 1887. 269 s., v s.složených příl.

 
Články (z bibliografické článkové databáze ANL – http://aleph.nkp.cz/cze/anl): 

 •  ROBOVSKÁ, Lenka. Skloňování portugalských osobních jmen v češtině. (1). Češtinář, 2010-2011, 21(1), s. 3-21. ISSN 1211-6874.
 •  ROBOVSKÁ, Lenka. Skloňování portugalských osobních jmen v češtině. (2). Češtinář, 2010-2011, 21(2), s. 33-42. ISSN 1211-6874.
 • SOUČEK, Milan. Skloňování finských vlastních jmen v češtině = Inflecting Finnish proper names in Czech. Češtinář, 2011-2012, 22(4), s. 101-112. ISSN 1211-6874.
 • BENEŠ, Martin. Zápis rumunských vlastních jmen s monofunkčním písmenem E v koncové slabice. Naše řeč, 2012, 95(5), s. 265-271. ISSN 0027-8203.
 • ZEMAN, Jiří. Problémy se skloňováním: Stanley cup 1993 aneb McSorley, Robitaille a ti druzí. Naše řeč, 1997, 80(2), s. 81-86. ISSN 0027-8203. Dostupné také z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7364.

 
Dokumenty je možné vypůjčit v Národní knihovně ČR, jejich bibliografické záznamy naleznete v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc), u článků je nutné hledat podle zdrojového dokumentu – periodika. Informace o možnostech výpůjčky jsou v záznamech k dispozici pod ikonou Exempláře, uživatelé s platným čtenářským průkazem NK ČR mohou prostřednictvím katalogu také ihned zadat požadavek na výpůjčku.

Uvedené publikace a periodika je případně možné nalézt i ve fondech jiných českých knihoven, pro jejich vyhledání můžete použít Souborný katalog ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc) nebo Jednotnou informační bránu (http://www.jib.cz).

Do určité míry, zejména pokud máte konkrétní příklady, by Vám mohla pomoci i Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR - http://prirucka.ujc.cas.cz/. Jedním z témat je také Skloňování osobních jmen.

Můžete se také obrátit přímo na Knihovnu Ústavu pro jazyk český AV ČR - http://www.ujc.cas.cz/knihovna-bibliografie/, kolegové by mohli mít k dispozici podrobnější informace.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.09.2015 10:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu