Skloňování příjmením Kratochvil

Text dotazu

Jake y i napsat v příjmení Kratochvilovi nebo Kratochvilovy

Odpověď

Dobrý den,

 

varianta Kratochvílovy je nesprávná, viz. Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český:

„2 Pojmenování rodiny jako celku

Pojmenovat rodinu jako celek můžeme buď příjmením, anebo spojením „rodina + příjmení“. Užijeme-li pouze příjmení, skloňujeme tak, že u substantivních příjmení užijeme podob se zakončením -ovi; ve 2., resp. ve 3. p. lze i ve spisovných projevech užít vedle toho i substantivních koncovek -ů, resp. -(ov)ům:

 

1. p.  přijeli k nám Novákovi, Novotných, Novotní, Hořeních, Hoření, Skotnických, Skotničtí,

 

2. p.  byli jsme u Novákových, u Nováků, u Novotných, Skotnických,

 

3. p.  k Novákovým, k Novákovům, k Novákům, k Novotným, Skotnickým není od nás daleko,

 

4. p.  potkali jsme Novákovy, Novotných, Novotné, Skotnických, Skotnické,

 

5. p.  vážení Novákovi, vážení Novotní, vážení Novotných, vážení Skotničtí, vážení Skotnických,

 

6. p.  mluvili jsme o Novákových, o Novotných, o Skotnických,

 

7. p.  přátelíme se s Novákovými, s Novotnými, se Skotnickými.

 

Hovorové (tedy vhodné spíše pro mluvenou varietu spisovného jazyka), často vnímané jako stylově nižší až familiární, zčásti též regionální jsou podoby přijeli k nám Nováci, potkali jsme Nováky. Koncovka -i v 1. p., např. oba Pelnáři, Stuchlíci, Kovaříci, je častější na Moravě. Zní-li však příjmení stejně jako jméno obecné, koncovka -i možná není, je třeba užít koncovky -ové: oba Kovářové.

 

Nespisovné je přijeli k nám Novákovic; tvar Novákovic je nesklonný. Užijeme-li spojení podstatného jména rodina + tvaru příjmení, máme tyto možnosti: všechno nejlepší Vám přeje rodina Novákových, rodina Novákova (nikoli *rodina Nováková), rodina Novotných, rodina Novotná, rodina Skotnických, rodina Skotnická.

 

Jiné je: dám to panu Novákovi (viz Skloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.).

 

3 Koncovky -ovi a -ové u příjmení v 1. p. mn. č.

Uvedené koncovky nejsou beze zbytku zaměnitelné. V 1. p. mn. č. rodu muž. živ. je základní tvar na -ové: V sousední třídě budou maturovat dva Novákové. V našem turistickém oddíle jsou dva Kovaříkové; bratři Čapkové, bratři Mrštíkové, bratři Pospíšilové, bratranci Veverkové, knížata Lobkovicové. Tvarem na -ové se vyjadřuje fakt, že jde o množné číslo příjmení. Neříká se nic o tom, zda Novákové, Kovaříkové jsou, anebo nejsou příslušníci téže rodiny (příbuzní). Věta V naší třídě budou maturovat dva Novákové a dva Kovaříkové může pokračovat např. větou Kovaříkové jsou dvojčata, ale Novákové příbuzní nejsou. Jen tehdy, chceme-li výslovně vyjádřit příslušnost jedinců k téže rodině, můžeme užít tvaru na -ovi: Bratři Kovaříkové/Kovaříkovi budou po maturitě pracovat v rodinném podniku. Chceme-li vyjádřit, že jedinci téhož příjmení příbuzní nejsou, nemůžeme tvaru na -ovi užít. Je tedy rozdíl, řekneme-li Na setkání přijeli všichni Kovaříkové z celého kraje (= příbuzní i nepříbuzní nositelé tohoto příjmení) a Na sraz přijeli všichni Kovaříkovi (= celá rodina Kovaříkových).“

 

Zdroj: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=710

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.10.2019 06:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu