Skloňování příjmení Jochec, příjmení ženy

Text dotazu

Dobrý den!
Mám dotaz ke správnému skloňování příjmení Jochec a tvaru příjmení pro ženu.
Konzultovali jsme s několika češtináři a názory se různí.
Osobně bych příjmení neskloňoval, ale nejspíše bude správně pane
Jocheci. Horší je to u partnerky. je správně paní Jochecová nebo paní
Jochcová?

Odpověď

Dobrý den,

dotaz jazykovědný nutno směrovat na Ústav pro jazyk český AV ČR. Domníváme se ale, že většinou se řídí skloňování příjmení nebo vyslovování tak, jak je ve Vašem rodě zvykem, jak se předávalo z pokolení na pokolení, jaký tvar používala např. Vaše matka, babička, prababička. Zdá se nám, že jazykově přívětivěji ale zní paní Jochecová.

 

Jazyková internetová příručka Ústavu pro jazyk český Jazyková poradna

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=320 uvádí:

 

"1.4 Jména zakončená v písmu a ve výslovnosti rozdílně

(Chirac, Balzac, Gerard, Beaufort, Jacques, Descartes, Charles, Jules, Yves, Smith, Heath)

...

 

c)  Další typ, u kterého dochází k rozporu mezi grafickou a zvukovou stránkou, se týká hlavně francouzských jmen, která jsou zakončena na nevyslovované -es (Jacques [žak], Descartes [dekart], Charles [šárl], Jules [žil], Yves [ív]). U těchto jmen se můžeme setkat s vypouštěním tohoto koncového němého -es i v nepřímých pádech (Jacqua, Descarta apod.), ale častější je v současné češtině jeho ponechání, což je v souladu s tendencí, aby byla z pádových tvarů rozpoznatelná základní podoba jména. Pokud zvolíme tento druhý způsob (ponechání -es), dojde k rozporu zvukové a grafické podoby v souhlásce před koncovkou (tedy jinou souhlásku píšeme a jinou

vyslovujeme: Jacques× [žak]: -s × -k). Proto kolísá pádová koncovka mezi vzory "pán" (analogicky podle výslovnosti: Jacquesa [žaka]) a "muž"

(koncovce v grafické podobě předchází písmeno -s- a taková jména v současnosti skloňujeme podle měkkého vzoru "muž"): 2. p. Jacquesa i Jacquese [žaka], Descartesa i Descartese [dekarta], Charlesa i Charlese [šárla], Julesa i Julese [žila], Yvesa i Yvese [íva]. U jména Charles se vyskytují ve výslovnosti i podoby bez vypuštění -es (2. p. [šárlse]), patrně vlivem anglického jména Charles [čárls].

 

...

 

Jacques, Jules, Anouilh ap.

Pro oko vypadá lépe, píšeme-li Jacquese, Julese, Anouilha. Ty tvary však máme vyslovovat [žaka, žila, anuje] a způsobem psaní to můžeme čtenáři naznačit a napsat Jacquesa, Julesa, Anouilhe. Nerovnováha tu bude ovšem

vždycky: např. milý [žán-žaku] nelze napsat jinak než milý Jean(e)-Jacquesi, takže chceme-li tvary takových jmen sjednotit, volme spíše podoby přijatelné oku.

 

Starší způsob skloňování Jacqua, Jula už u těchto jmen nepokládáme za vhodný, protože takové tvary nenaznačují, jaký je výchozí tvar jména...."

 

Doporučujeme ale obrátit se na Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/, kde Vám odborněji poradí.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.03.2012 14:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu