Skloňování příjmení

Text dotazu

Prosím o skloňování příjmení Hradecký i množné číslo a o příjmení Kubec, kde pan Kubec říká, že se mu nelíbí, když ho oslovují KUBČE.

Odpověď

Dobrý den,

odpověď jsme našli v Internetové jazykové příručce (http://prirucka.ujc.cas.cz)

"Příjmení, která mají formu přídavných jmen, skloňujeme podle příslušného adjektivního vzoru „mladý“ či „jarní“ (1., 5. p. Novotný, Pokorný, Dolejší, Tachecí, Kočí apod. – 2. p. Novotného, Pokorného, Dolejšího, Tachecího, Kočího apod.)."

Podle výše uvedeného textu by se tedy příjmení Hradecký skloňovalo tímto způsobem (v závorkách je uveden tvar množného čísla):

1. p. Hradecký (Hradečtí)

2. p. Hradeckého (Hradecké)

3. p. Hradeckému (Hradeckým)

4. p. Hradeckého (Hradecké)

5. p. Hradecký (Hradečtí)

6. p. Hradeckém (Hradeckých)

7. p. Hradeckým (Hradeckými)

 

V 5. pádu u příjmení Kubec je podle výkladu v Internetové jazykové příručce možné používat obě možnosti (tedy Kubče i Kubci).

"I u jmen zakončených na měkkou nebo obojetnou souhlásku se vyskytuje v některých případech pohybné -e-, a to u jmen českých zakončených na -ec či -eš. U jmen zakončených na -ec se pohybné -e- v nepřímých pádech obvykle vypouští, jen výjimečně se ponechává, zpravidla v závislosti na rodinné tradici. Vypouští se u jmen jako Adamec, Jakubec, Němec, Rožec (2. p. Adamce, Jakubce, Němce, Rožce – 5. p. Adamče i Adamci, Jakubče i Jakubci, Němče i Němci, Rožče i Rožci), dvojí možnost je např. u jmen Kadlec, Švec (2. p. Kadlece, řidč. Kadlce, Švece i Ševce – 5. p. Kadl(e)ci, Šveci i Ševče). U jmen zakončených na -eš se pohybné -e-vypouští rovněž podle toho, jaká je rodinná tradice nositele jména (Hrubeš, Aleš, Dobeš – 2. p. Hrubeše i Hrubše, Aleše i Alše, Dobeše i Dobše – 5. p. Hrub(e)ši, Al(e)ši, Dob(e)ši). Ale u většiny jmen zakončených na -eš je -e- pevné, nepohybné a ponechává se (Beneš, Mareš – 2. p. Beneše, Mareše – 5. p. Beneši, Mareši)."

Použité zdroje

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=323

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=320#nadpis9

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

05.10.2015 11:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu