skloňování příjmení

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak správně oslovit v dopise manžele.
Je varianta Vážená paní Branchová, vážený pane Branchi správná?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

dotaz tohoto typu je lepší směrovat na Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/, kde Vám odborněji poradí.

Internetová jazyková příručka, Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR http://prirucka.ujc.cas.cz/  uvádí:

Jména zakončená ve výslovnosti na souhlásku tvrdou nebo obojetnou kromě -s, -z, -x skloňujeme podle tvrdého mužského vzoru „pán“. Vedle neproblematických cizích i českých jmen skloňovaných pravidelně (Novák, Brown, London, Nezval, Čechov, Gogh) sem spadají také jména orientální...

Zdroj: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=320

Domníváme se, že správný tvar by měl být Vážená paní Branchová, vážený pane Branche. Většinou se ale řídí skloňování příjmení nebo vyslovování tak, jak je v rodě zvykem, jak se předávalo z pokolení na pokolení, jaký tvar používala např. matka, babička, prababička, otec, děd, praděd,…. 

Ze zadání Vašeho dotazu nám ale nevyplývá jednoznačná otázka. Jde Vám o koncovky v příjmení v rodě mužské a ženském nebo si nevíte rady, zda oslovit  napřed manželku a pak manžela, příp. si nejste jista, zda nenapsat vážení manželé Branchovi?

Pravidla pravopisu počítají s každou variantou.

Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova ...

Pojmenováváme-li rodinné příslušníky (bratry, sourozence, sestry atp.) příjmením rodiny, závisí tvarová a pravopisná podoba příjmení na mluvnickém rodu a životnosti pojmenovávaných příslušníků. Měkké -i v koncovce příjmení se píše pouze ve tvaru 1. p. mn. č., a to jen tehdy, je-li mezi pojmenovávanými rodinnými příslušníky alespoň jeden mužského rodu životného.

Pojmenování rodiny jako celku

Pojmenovat rodinu jako celek můžeme buď příjmením, anebo spojením „rodina + příjmení“.

Užijeme-li pouze příjmení, skloňujeme takto:

1. p.: přijeli k nám Novákovi, Novotných, Novotní, Hořeních, Hoření, Skotnických, Skotničtí; 2. p.: byli jsme u Novákových, u Nováků, u Novotných, Skotnických 3. p.: k Novákovým, k Novákovům, k Novákům, k Novotným, Skotnickým není od nás daleko 4. p.: potkali jsme Novákovy, Novotných, Novotné, Skotnických, Skotnické 5. p.: vážení Novákovi, vážení Novotných, vážení Novotní, vážení Skotničtí, vážení Skotnických 6. p.: mluvili jsme o Novákových, o Novotných, o Skotnických 7. p.: přátelíme se s Novákovými, s Novotnými, se Skotnickými Koncovky -ovi a -ové u příjmení v 1. p. mn. č.

Uvedené koncovky nejsou beze zbytku zaměnitelné. V 1. p. mn. č. mužského rodu životného je základní tvar na -ové. Tvarem na -ové se vyjadřuje fakt, že jde o množné číslo příjmení. Neříká se nic o tom, zda Novákové, Kovaříkové jsou, anebo nejsou příslušníci téže rodiny (příbuzní).  Jen tehdy, chceme-li výslovně vyjádřit příslušnost jedinců k téže rodině, můžeme užít tvaru na -ovi: Bratři Kovaříkové/Kovaříkovi budou po maturitě (k otcovu užitku a k otcově radosti) pracovat v otcově (nebo v otcovu) podniku v Praze či v otcově pobočce v Kolíně. Chceme-li vyjádřit, že jedinci téhož příjmení příbuzní nejsou, nemůžeme tvaru na -ovi užít. Je tedy rozdíl, řekneme-li Na setkání přijeli všichni Kovaříkové z celého kraje (= příbuzní i nepříbuzní nositelé tohoto příjmení) a Na sraz přijeli všichni Kovaříkovi (= Kovaříkovi lidé = celá rodina Kovaříkových).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.01.2014 13:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu