Skloňování obce Prigradica

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mne, jak správně skloňovat název chorvatské obce Prigradica. Můžete mi prosím poradit? Může být v 7. pádě tvar Prigradicou i Prigradicí?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, 

odpověď na Váš dotaz jsme nalezli v online příručce pravidel českého jazyka, http://prirucka.ujc.cas.cz/ :

U slovanských jmen zakončených na -ica (Bystrica, Subotica) lze pod vlivem skloňování českých názvů zakončených na -ice užít ve 4. p. vedle koncovky -u (Bystricu, Suboticu) i koncovku -i (Bystrici, Subotici). Stejně tak jsou dublety i v 7. p.: Bystricí i Bystricou, Suboticí i Suboticou.

 

uvádíme citaci z pravidel :

a.            "Jména, ve kterých předchází koncovému -a ve výslovnosti měkká souhláska (Levoča, Boloňa (i Bologna), Prievidza, Troja, Dobrudža, Fallúdža, Čadca, Bystrica, Keňa, La Coruña [koruňa]), se řadí podle mluvnic obvykle k podtypu „Troja“, který má ve 2., 3. a 6. p. tvary podle vzoru „růže“ a v 1., 4., 5. a 7. p. podle vzoru „žena“ (2. p. Levoče, Boloně (Bologne), Prievidze, Troje, Dobrudže, Fallúdže, Čadce, Bystrice, Keně, La Coruně [koruně] – 3., 6. p. Levoči, Boloni (Bologni), Prievidzi, Troji, Dobrudži, Fallúdži, Čadci, Bystrici, Keni, La Coruni [koruňi] – 4. p. Levoču, Boloňu (Bolognu), Prievidzu, Troju, Dobrudžu, Fallúdžu, Čadcu, Bystricu (lze i Bystrici), Keňu, La Coruñu [koruňu] – 7. p. Levočou, Boloňou (Bolognou),Prievidzou, Trojou, Dobrudžou, Fallúdžou, Čadcou, Bystricou (lze i Bystricí), Keňou, La Coruñou [koruňou]).

V současné době se však u jmen, ve kterých předchází koncovému -a ve výslovnosti měkká souhláska (převážně u jmen cizího původu), prosazuje výrazně vzor „žena“ i ve 2., 3. a 6. p. (u některých z nich dokonce v úzu převažuje) a ani tyto tvary nelze považovat za chybné: 2. p. Levoči, Boloni (Bologni), Prievidzi, Troji, Dobrudži, Fallúdži, Čadci, Bystrici, Keni, La Coruni [koruňi] – 3., 6. p. Levoče, Boloně, Prievidze, Troje, Dobrudže, Fallúdže, Čadce, Bystrice, Keně, La Coruně [koruně]. Při volbě koncovky záleží do velké míry na tradici v užívání daného názvu. Ve jménech cizích, nových, méně známých (např. Fallúdža) se tvary podle vzoru „žena“ užívají častěji, u jmen českých či tradičně skloňovaných podle zmíněného podtypu (např. Levoča) se stále užívají spíše tvary podle vzoru „růže“. Tvary podle vzoru „žena“ u nich mohou působit neobvykle (srov. např. ve Fallúdže – v Levoče).

U slovanských jmen zakončených na -ica (Bystrica, Subotica) lze pod vlivem skloňování českých názvů zakončených na -ice užít ve 4. p. vedle koncovky -u (Bystricu, Suboticu) i koncovku -i (Bystrici, Subotici). Stejně tak jsou dublety i v 7. p.: Bystricí i Bystricou, Suboticí i Suboticou.

b.            Liší-li se grafická a vyslovovaná podoba jména (tzn. měkké souhlásce (kromě j) před koncovým -a odpovídá v grafické podobě tvrdé či obojetné souhláskové písmeno nebo i/y: Foggia [fodža], Bologna [boloňa] (lze i Boloňa – viz výše), La Mancha[la manča], Kalocsa [kaloča] apod.), pak platí totéž skloňování jako u předchozích jmen tohoto typu, tzn. ve 2., 3. a 6. p. se užívají tvary podle vzoru „růže“ a v 1., 4., 5. a 7. p. tvary podle vzoru „žena“ (viz odstavec a) – podtyp „Troja“). Rozdíl oproti ostatním jménům je u této skupiny pravopisného rázu. U jmen, ve kterých koncovému -a předchází i/y nebo gn (Foggia, Tatabánya [tatabáňa], Bologna[boloňa]), se řídíme při skloňování obvykle měkkou výslovností, a pokud zvolíme skloňovací vzor „žena“, pak ve 2. p. píšeme v koncovce -i (Bologna (lze i Boloňa – viz výše), Foggia, Tatabánya – 2. p. Bologni [boloňi], Foggii [fodži], Tatabányi[tatabáňi]). U ostatních se řídíme psanou podobou a v koncovce 2. p. píšeme -y:La Mancha, Kalocsa – 2. p. La Manchy [la manči], Kalocsy [kaloči].

c.            Do této kategorie náleží i název Prievidza, přestože z patří mezi obojetné souhlásky: 2. p. Prievidze – 3., 6. p. Prievidzi – 4. p. Prievidzu – 7. p. Prievidzou".

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.02.2016 14:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu