Skloňování mužských příjmení

Text dotazu

Jak se skloňuje příjmení Šmeral, Kvíčala a Kučírek?

Odpověď

Dobrý den,
vysvětlení skloňování osobních jmen mužského rodu spolu s příklady naleznete v internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český AV ČR, která je volně dostupná na adrese http://www.ujc.cas.cz/, http://prirucka.ujc.cas.cz/. Vámi uvedená příjmení tak lze definovat podle uvedených informací.
Šmeral - Jména zakončená ve výslovnosti na souhlásku tvrdou nebo obojetnou skloňujeme podle tvrdého mužského vzoru "pán", resp. podvzoru "hoch". Tato jména skloňovaná pravidelně (Nezval, Brown, Čechov, Novák, Balog, Gogh, Hrách) mají ve 2. p. koncovku -a (Nezvala, Browna, Čechova, Nováka, Baloga, Gogha, Hrácha). V 5. p. mají koncovku -e (Nezvale, Browne, Čechove).
Kvíčala - Jména zakončená ve výslovnosti i v písmu na -a skloňujeme podle vzoru "předseda" (Ondra, Jarda, Svoboda, Hůla, Maxa, Gargantua, japonské jméno Akutagawa - 2. p. Ondry, Jardy, Svobody, Hůly, Maxy, Gargantuy, Akutagawy - 5. p. Ondro, Jardo, Svobodo, Hůlo, Maxo, Gargantuo, Akutagawo).
Kučírek - Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné -e-, -o- či -a- (typ Štěpánek, Machek, Vepřek, Pavel, Chmel, Karol, Dubak, Winter, Wolker). U jmen zakončených na -ek v nepřímých pádech pohybné -e- vypouštíme (2. p.  Zdeňka, Štěpánka, Machka - 5. p. Zdeňku, Štěpánku, Machku). Mluvnice připouštějí výjimku tam, kde by vypuštěním samohlásky mohla vzniknout obtížně vyslovitelná souhlásková skupina (2. p. Vepřeka i Vepřka - 5. p. Vepřeku i Vepřku). V takových případech je obvykle rozhodující rodinná tradice nositele jména. Pohybné -e- lze rovněž ponechat u jmen jiného než českého původu, případně těch, jejichž nositel je cizinec, i když původ jména může být český, resp. slovanský (Jelinek - 2. p. Jelineka - 5. p. Jelineku).

Podrobnější informace a specifické příklady naleznete v příručce http://prirucka.ujc.cas.cz/ pod bodem "Skloňování osobních jmen". Pokud byste potřeboval/-a podrobnější jazykové vysvětlení, doporučujeme Vám obrátit se na Jazykovou poradnu již zmíněného Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/).

 

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.04.2015 13:30

pepa z depa píše:
Středa 10.08.2016 11:50
mužškých ?! ty woe co to je ?!
PSK - admin píše:
Středa 10.08.2016 13:26
Jednalo se o překlep. Již jsme jej v nadpisu opravili.Děkujeme za upozornění.
Radka píše:
Středa 11.04.2018 10:43
Prosím jak se skloňuje 5. pádem pan Němec?
Děkuji, Radka
PSK - admin píše:
Čtvrtek 12.04.2018 10:21
Dobrý den,
příjmení Němec se skloňuje dle následujících pravidel:
"Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné -e- (typ Adamec, Jakubec, Němec, Rožec, Hrubeš, Aleš, Dobeš) I u jmen zakončených na měkkou nebo obojetnou souhlásku se vyskytuje v některých případech pohybné -e-, a to u jmen českých zakončených na -ec či -eš. U jmen zakončených na -ec se pohybné -e- v nepřímých pádech obvykle vypouští, jen výjimečně se ponechává, zpravidla v závislosti na rodinné tradici. Vypouští se u jmen jako Adamec, Jakubec, Němec, Rožec (2. p. Adamce, Jakubce, Němce, Rožce - 5. p. Adamče i Adamci, Jakubče i Jakubci, Němče i Němci, Rožče i Rožci), dvojí možnost je např. u jmen Kadlec, Švec (2. p. Kadlece, řidč. Kadlce, Švece i Ševce - 5. p. Kadl(e)ci, Šveci i Ševče). U jmen zakončených na -eš se pohybné -e- vypouští rovněž podle toho, jaká je rodinná tradice nositele jména (Hrubeš, Aleš, Dobeš - 2. p. Hrubeše i Hrubše, Aleše i Alše, Dobeše i Dobše - 5. p. Hrub(e)ši, Al(e)ši, Dob(e)ši). Ale u většiny jmen zakončených na -eš je -e- pevné, nepohybné a ponechává se (Beneš, Mareš - 2. p. Beneše, Mareše - 5. p. Beneši, Mareši)."

Zdroj: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=320
Dana píše:
Středa 27.06.2018 19:34
Dobrý večer, prosím Vás skloňuje se příjmení MARTINI?
PSK - admin píše:
Středa 05.01.2022 11:30
Dobrý den, skloňování osobních jmen se podobně věnuje například Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český. Zde se uvádí:
Jména zakončená ve výslovnosti na [i] a v písmu na ‑i, ‑y (typ Darmopíši, Bezstarosti, Luigi, Bondy, Tony, Petöfi, Percy, Verdi, Vranitzky, Starsy, I, Li)
Česká příjmení končící ve výslovnosti i v písmu na ‑i jsou spíše výjimečná (Darmopíši, Bezstarosti) a zůstávají obvykle nesklonná (pouze ve 3. a 6. p. se občas připojuje koncovka ‑ovi) nebo je lze skloňovat pomocí zájmenných koncovek, přičemž 5. p. zůstává stejný jako 1. p. (2. p. Bezstarosti i Bezstarostiho, 3., 6. p. Bezstarosti, Bezstarostovi i Bezstarostimu, 7. p. Bezstarosti i Bezstarostim). Ostatní jména zakončená na ‑i, ‑y jsou cizího původu a skloňují se pomocí zájmenných koncovek (1., 5. p. Luigi, Bondy, Tony, Petöfi, Percy, Verdi –⁠ 2. p. Luigiho, Bondyho, Tonyho, Petöfiho, Percyho, Verdiho).

Specifickým případem jsou příjmení slovanského původu, která mají formu přídavných jmen (Vranitzky, Duchovny, Brzezinski). Ta se skloňují analogicky jako přídavná jména a v 5. p. mohou mít dubletní koncovky (2. p. Vranitzkého, Duchovného, Brzezinského –⁠ 5. p. Vranitzky i Vranitzký, Duchovny i Duchovný, Brzezinski i Brzezinský). V úzu se u 5. p. těchto jmen projevuje silná tendence ponechávat tvar stejný jako v 1. p. Pokud je však původní adjektivní povaha tohoto jména zastřená, méně průhledná a uživatelé už v něm přídavné jméno nerozpoznávají, je možné tato jména skloňovat podle jejich zakončení na [i] tzv. zájmenným způsobem: Starsy (původně ze jména Starší), Lepschy (původně ze jména Lepší) –⁠ 2. p. Starsyho, Lepschyho.

U orientálních jmen se připojují zájmenné koncovky až za celé jméno, přičemž 5. p. zůstává stejný jako 1. p. (čínská jména I, Li –⁠ 2. p. Iho, Liho). Mají‑li tato jména více částí, skloňujeme až poslední část jména nebo první a zároveň poslední (Čao Šu‑Li, Ri I –⁠ 2. p. Čao/Čaa Šu‑Liho, Ri Iho) –⁠ podrobněji viz Osobní jména víceslovná.

Zdroj: https://prirucka.ujc.cas.cz[…]az=osobn%C3%AD%20jm%C3%A9na
Světlana píše:
Čtvrtek 27.05.2021 07:22
Dobrý den, prosím, jak se skloňuje mužské příjmení Kanozsay? Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Středa 05.01.2022 11:38
Dobrý den, pravděpodobně by toto jméno spadalo do kategorie jmen zakončených ve výslovnosti na [i], ale v písmu na jinou skupinu písmen:

Jména zakončená ve výslovnosti na [i], ale v písmu na jiné samohláskové písmeno či skupinu písmen (typ Shelley, Tracey, Blanqui, Péguy, Raimu)
Jména zakončená ve výslovnosti na [i], ale v písmu na jiné samohláskové písmeno či skupinu samohláskových písmen (‑ey, ‑ui, ‑uy, ‑u apod.) se skloňují pomocí zájmenných koncovek: 1., 5. p. Shelley [šeli], Tracey [trejsi], Blanqui [blanki], Péguy [pégi], Raimu [remi] –⁠ 2. p. Shelleyho, Traceyho, Blanquiho, Péguyho, Raimuho.
Pro jistotu bychom si Vám dovolili doporučit kontaktovat Jazykovou poradnu již zmíněného Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/).
Tereza píše:
Pátek 19.08.2022 09:40
Dobrý den jak prosím oslovit pána,který se jmenuje pan Trulík?
Vážený pane Trulík,nebo Vážený pane Trulíku?
Děkuji moc
PSK - admin píše:
Úterý 23.08.2022 09:47
Dobrý den,

Podle internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR, je skloňování příjmení Trulík následující:

„Jména zakončená ve výslovnosti na souhlásku tvrdou nebo obojetnou skloňujeme podle tvrdého mužského vzoru „pán“, resp. podvzoru „hoch“, ve 2. p. koncovku a (Nezvala, Browna, Čechova, Nováka, Baloga, Gogha, Hrácha). V 5. p. mají koncovku e (Nezvale, Browne, Čechove), a pokud jejich tvarotvorný základ končí na k, g, h, ch, mají v 5. p. koncovku u (Nováku, Balogu, Goghu, Hráchu)“.

ZDROJ: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=320
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu