Skloňování jména Ceres

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jaká jsou pravidla správného skloňování starořímského jména Ceres. Na internetu se setkávám se dvěma verzemi – jedna používá písmeno „d“ – viz Ceres, Ceredy, Ceredě, Ceredu atd. Druhá verze naopak používá písmeno „r“ – viz Ceres, Cerery, Cereře, Cereru atd.
Jediné, co mne napadá je to, že verze s písmenem D se používá, pokud se mluví o římské bohyni úrody, zatímco verze s písmenem R se používá, pokud se mluví o trpasličí planetě mezi Marsem a Jupiterem. Je má dedukce správná, nebo je přípustná pouze jedna varianta?
Mnohokrát Vám děkuji za odpověď.
P.S. Hlavně mne zajímá správná mluvnická forma týkající trpasličí planety.

Odpověď

Dobrý den,

podívali jsme se i do „božské“ příručky, konkrétně do knihy Bohové a hrdinové antických bájí Vojtěcha Zamarovského:

CERES, (2. pád Cerery, řec. Démétér) – staroitalská bohyně obilí a polní úrody, ztotožněná už v 5. stol. př. n. l. s řeckou Démétrou. V Římě měla starý chám na úpatí pahorku Aventina; slavnosti k její poctě (cereálie) měly rolnický a plebejský ráz. Konaly se v polovině dubna; lidé se při nich oblékali do bílého šatu a chudí dostávali pohoštění na státní útraty. Její kult nabyl v pozdějších dobách některých mystickýc rysů, i když ne tolik jako např. eleusínské mystérie.

Pramen: ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. Praha: Mladá fronta, 1965. 336 str.

V době, kdy byla vydaná tato kniha, to je v roce 1965, podléhaly knihy přísným jazykovým korekturám, domníváme se proto, že uváděný způsob skloňování je správný. Abychom zjistili, zda druhý uváděný způsob skloňování není zastaralý, kontrolovali jsme tuto skutečnosti i v Ottově slovníku naučném z roku 1892. Také zde uvádějí skloňování Ceres, 2.p. bez Cerery, přídavné jméno uvádějí formou „kult Cereřin“. V případě, že budete používat tento způsob skloňování, nebude to špatně.

Slovo se může také používat jako NESKLONNÉ. Ověřit si to můžete i v Internetové jazykové příručce Akademie věd, viz: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ceres&Hledej=Hledej

 Ceres

dělení: Ce-res1

rod: ž.

jednotné číslo

množné číslo

1. pád

Ceres2

2. pád

Cerery

3. pád

Cereře

4. pád

Cerere

5. pád

Cerero

6. pád

Cereře

7. pád

Cererou

příbuzná slova: Cereřin3

poznámky k heslu: lze i neskl.


Heslové slovo bylo nalezeno také v následujícím slovníku: SSJČ

SSJČ

   Ceres, -rery ž. (v římské mytol.) bohyně orby a úrody;
příd. přivl. Cereřin: C-y dary, přen. kniž. úroda

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

17.02.2015 14:57

Tomáš Folprecht píše:
Pátek 22.05.2020 22:19
A co množné číslo?
Čiste teoreticky...
PSK - admin píše:
Středa 27.05.2020 15:01
Dobrý den,

konkrétní informace k množnému číslu jména Ceres se nám nepodařilo najít, jazykové publikace a slovníky variantu množného čísla u antických jmen vůbec neuvádějí (viz např. Internetová jazyková příručka již zmíněna v dotazu, ke kterému jste svůj komentář zadal - https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ceres). Jelikož se jedná o historická nebo mytologická vlastní jména, zřejmě se ani nepředpokládá, že by jejich nositelů bylo více.
Antická ženská jména jako například Ceres, Pallas, Artemis atd. lze skloňovat podle vzoru žena (https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C5%BEen), avšak skloňování antických jmen je natolik specifické, že si netroufáme odhadnout, jak by tvary jména v jednotlivých pádech vypadaly.

Jméno ceres může však také označovat název rostlinného tuku (původně zn. Ceres), který byl od jména antické bohyně odvozen. Skloňuje se podle mužského vzoru hrad (2.p. j. č. ceresu, 6. p. j. č. ceresu) a v tom případě by množné číslo v 1. pádě bylo ceresy.

Nedokážeme Vám bohužel podat odbornější výklad, můžete se však zkusit ještě obrátit na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR - http://www.ujc.cas.cz/[…]/zakladni-kontakty.html.

Použité zdroje:

* Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR - https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ceres#nadpis2_3
* Slovník spisovného jazyka českého - https://ssjc.ujc.cas.cz/
* KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 7. vyd., V SPN vyd. 2., rozš. a dopl. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005. S. 87. ISBN 80-7235-272-5. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:da5bd520-8ced-11e9-a576-005056827e52
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu