skloňování "čtvrtek"

Text dotazu

Dobrý den, podle jakého vzoru skloňujeme "čtvrtek", Wikipedie uvádí skloňování ale ne vzor, čtvrtek-čtvrtka-čtvrtku-...
Děkuji pěkně.

Odpověď

Dobrý den,

podle Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR se slovo čtvrtek skloňuje podle vzoru „hrad“ (podvzoru „les“).  Většina slov skloňovaných podle tohoto vzoru má ve 2. pádě jednotného  čísla koncovku –u. Část slov má ale ve 2. pádě jednotného čísla koncovku –a a mezi tato slova patří i čtvrtek.  Internetová příručka k tomu dále říká:

„Koncovky -a se užívá u menšího počtu jmen (převážně jde o podstatná jména, jež lze začlenit do určitých významových skupin), například:

  • u jmen měsíců (ledna, února, března, dubna, května, června, srpna, října, ale listopadu),
  • u jmen dní zakončených na -ek (do dneška, do zítřka, do včerejška, do pondělka, do úterka, do čtvrtka, ale do pátku),
  • u vlastních jmen místních zakončených na -ov-ín (např. Benešova, Lvova, Kojetína, Londýna), dále i některých jiných jmen s významem místa (např. domova, chléva, kláštera, kostela, mlýna, ostrova, světa, venkova),
  • u původem starých frekventovaných jmen (např. chleba, jazyka, lesa, oběda, rybníka, večera, zákona, života).“

 

Podrobnější vysvětlení naleznete na této stránce: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=%C4%8Dtvrtek#bref2

 

Použité zdroje

Jazyková poradna ÚJČ AV ČR, v. v. i. Internetová jazyková příručka. c2008-2015 [cit. 20.3.2015] Dostupné na http://prirucka.ujc.cas.cz/.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

20.03.2015 09:17

Alena Nováková píše:
Pondělí 24.09.2018 12:39
Dobrý den,

můžu se zeptat, proč je 6. pád tvar "čtvrtku (http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=čtvrtek#bref4), ačkoliv ve spojení s předložkou v(e) je to tvar ve "čtvrtek" (tj. stejný jako 1. pád).

Předem děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 25.09.2018 16:05
Dobrý den, tento dotaz doporučujeme řešit s pracovníky Ústavu pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/.
Odlišným používání tvarů (pádů) u slova čtvrtek se zabývá příspěvek v periodiku Naše řeč. Jedná se ale o 2.p.j.č. Vás zajímá pád 6. j.č. či spíše 1.p.j.č. Z příspěvku si ale můžeme vzít asi to, že "příčiny využití toho kterého zakončení nelze spolehlivě vysvětlit."

"...se (úvodem ke genitivu na -u/-a a jako závěr nebývale širokých, dnes stěží byť jen zopakovatelných terénních výzkumů a jejich zevrubného zpracování) konstatuje: „Územní rozsah obou koncovek je u různých slov rozdílný. Příčiny využití toho kterého zakončení nelze spolehlivě vysvětlit.“
Možná hraje v jazykovém povědomí – zejména pokud tíhne k pravidelnostem – jistou roli fakt, že čtvrt-ek a pát-ek mají shodně zakončený nominativ, takže někomu možná není dost jasné, proč by se ta dvě slova musela lišit v genitivu. Protiargument však není slabý: Z dnů, tak jak jdou po řadě, nemají shodné zakončení genitivu žádné dva po sobě jdoucí (od neděle, od pondělí, od úterý, od středy, od čtvrtka, od pátku, od soboty). Za takové situace mnohdy vítězí nad systémem praktický požadavek zamezit možná nedorozumění, přeslechnutí apod..
ŠIMANDL, Josef. Od čtvrtka do pátku. Naše řeč, volume 86 (2003), issue 3, pp. 161-164
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=7737

Domníváme se, že by se dalo říct, že v tomto případě 'výjimka potvrzuje pravidlo' (ale i vysvětlení významu tohoto rčení je sporné)
Samozřejmě platí, že u jmen končících na -g, -h, -ch, -k, -r, -d, -t, -n je většinou jenom zakončení -u, ale u některých Slovník spisovného jazyka českého uvádí dvojí možné zakončení, a to vedle -u též -ě(e), např. ve džbánu i džbáně, v papíru i papíře, ... v románu i románě, v rybníku i rybníce...; u všech je ale častější (podle Českého národního korpusu) podoba s koncovkou -u.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu