Skloňování antických jmen

Text dotazu

Nemohu nikde na webu najit sklonovani cizich vlastnich jmen z antiky (Nero, Cicero, Aischylos a podobne).

Odpověď

Dobrý den,

skloňování těchto jmen naleznete v Pravidlech českého pravopisu, kapitola Skloňování osobních jmen, odstavec  1.3  Antická jména,  http://prirucka.ujc.cas.cz/ :
(pravopisná podoba vychází z Pravidel českého pravopisu)

(Titus, Marsyas, Herakles, Ikaros, Platon, Anakreon, Atlas, Kramerius, Pistorius, Mathesius)

a) Antická jména zakončená na -as, -us, -es, -os se skloňují tak, že se v nepřímých pádech tato zakončení odtrhávají a pádové koncovky vzoru "pán" se přidávají k základu jména (Titus, Marsyas, Demosthenes, Ikaros - 2. p. Tita, Marsya, Demosthena, Ikara).  Jména zakončená na -on se skloňují pravidelně (Platon - 2. p. Platona). Skloňování jmen na -as podle vzoru "předseda" (Anaxagoras, Pythagoras - 2. p. Anaxagory, Pythagory) je dnes už zastaralé a v současných textech se neužívá (výjimkou je Kosmas - 2. p. Kosmy; viz odstavec b) v kapitole 1.3). Problematičtější jsou některá jména, jež mohou přejímat původní řecké kmeny, a lze je tedy vedle pravidelného způsobu skloňovat i z hlediska systémového nepravidelně: Anakreon, Atlas, Paris, Mars - 2. p. Anakreona i Anakreonta; Atlase i Atlanta, Parise i Parida; Marta (podoba Marse se neužívá, i když teoreticky na základě analogie je možná). Tam, kde si konkurují latinské a řecké podoby či způsoby skloňování, může docházet k dubletním tvarům: u některých jmen jen v 1. p. (Ikaros i Ikarus - 2. p. Ikara), jinde existují dvě rozdílná skloňovací paradigmata (Achilles - Achilla i Achilleus - Achillea; Achillova pata), jinde pouze v nepřímých pádech (Perikles - Perikla i řidč. Periklea, Herakles - Herakla i řidč. Heraklea).

Volba způsobu skloňování závisí zejména na typu textu, ve kterém se tato jména vyskytují; např. v odborném textu se dodržuje klasický, "antický" způsob skloňování (s vypouštěním koncovek a změnami kmene, ať už na základě řeckého či latinského paradigmatu), v neodborném je možné jména skloňovat pravidelně beze změn kmene.

Tzv. antický způsob skloňování se neuplatňuje vždy, když jméno končí na -as, -us, -es, -os. Patří-li jména tohoto typu novodobým nositelům (a pisatel nechce záměrně zdůraznit jejich antický původ) nebo jde-li o jména jiného než latinského či řeckého původu, která však mají zakončení obdobné jako jména antická, neodtrháváme v nepřímých pádech zakončení -as,  -us, -es, -os, ale přidáváme pádové koncovky k celému jménu (Angus - 2. p. Anguse).

b)  Podle zakončení můžeme do této kategorie zařadit i polatinštělá česká jména (Kramerius, Pistorius, Mathesius). Při jejich skloňování záleží na rodinné tradici nositele jména. Lze zachovávat "antický" způsob odtrhávání koncovek (2. p. Krameria, Pistoria, Mathesia), ale je možné i přidávat pádové koncovky k celému jménu (2. p.  Krameriuse (zastarale Krameriusa), Pistoriuse (zast. Pistoriusa), Mathesiuse (zast. Mathesiusa)). Jméno Kosmas kolísá mezi skloňováním podle vzoru "předseda", které je u jména českého kronikáře obvyklejší (2. p. Kosmy; Kosmova kronika), a skloňováním pravidelným (2. p. Kosmase, zast. Kosmasa).

Pokud byste měl další nejasnosti, je možné obrátit se přímo na službu jazyková poravu pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/, kde pracují přímo odborníci na český jazyk.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.06.2013 11:14

Vojtech Vasek píše:
Pondělí 29.05.2017 18:53
Mám, prosím, relevantním dotaz:
Jak tedy zní 4. pád jména Odysseus?
Odysseusi / Odyssi / Odysseji / ... ?
Děkuji :)
PSK - admin píše:
Středa 31.05.2017 10:56
Dobrý den,

osobní jméno Odysseus se jako ostatní antická jména s koncovkou –us skloňuje podle vzoru pán. Správný tvar ve 4. pádu je tedy „Odyssea.“
1. pád: Odysseus
2. pád: Odyssea
3. pád: Odysseovi
4. pád: Odyssea
5. pád: Odyssee
6. pád: Odysseovi
7. pád: s Odysseem
Odlišně se skloňuje slovo Odyssea (starořecký epos připisovaný Homérovi)
1. Odyssea
2. Odyssey, Odysseje
3. Odysseji
4. Odysseu
5. Odysseo
6. Odysseji
7. Odysseou, Odyssejí
Použitá literatura: HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Antická jména: jak je číst a skloňovat. 1. vyd. Praha: AMU, 2005. 165 s. ISBN 80-7331-044-9.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu