skloňování

Text dotazu

Dobrý den, mám problém. Je správně - na pozemcích,
nebo - na pozemkách , Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

slovo pozemek je mužského rodu neživotného, skloňuje se podle vzoru hrad (les) a tedy následujícím způsobem:

 jednotné číslo:                              množné číslo:

1. pád  pozemek                            pozemky

2. pád  pozemku                            pozemků

3. pád  pozemku                            pozemkům

4. pád  pozemek                            pozemky

5. pád  pozemku                            pozemky

6. pád  pozemku                            pozemcích

7. pád  pozemkem                        pozemky

 

Výraz "na pozemcích" je v 6. pádě. Pro 6. pád mn. č. máme k dispozici soubor koncovek -ích, -ách a -ech. Užití záleží v prvé řadě na zakončení podstatného jména v 1. pádě j. č.

V jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR je možné dočíst se o rozdílu užívání koncovek ích a ách ve skloňování toto:

"Dvoj- a víceslabičná životná i neživotná podstatná jména na -g, -k, -h, -ch a životná na -ga, -ka, -ha, -cha Všechna dvoj- a víceslabičná podstatná jména mužská životná i neživotná, která končí v 1. p. j. č. na některou ze souhlásek -g, -k, -h, -ch, a všechna životná, která končí na -ga, -ka, -ha, -cha, mají jako svou základní, spisovnou koncovku v 6. p. mn. č. koncovku -ích: o vodácích, študácích, pamětnících, černoších, pragmaticích, opičácích, rybnících, rybníčcích, prostředcích, kolezích, sluzích, patriarších, monarších, vozcích. Souhláska před koncovkou alternuje: g/z, h/z, ch/š, k/c.

S uto koncovkou výrazně konkuruje koncovka -ách, protože nevyžaduje alternaci předcházející souhlásky. Koncovka -ách se dnes považuje (vedle koncovky -ích) za rovnocennou variantu u slov expresivních, např. študácích i študákách; opičácích (= zvíře) i opičákách (= expresivní pojmenování osoby). Zcela běžná je u zdrobnělin, např. balíčcích i balíčkách; obláčcích i obláčkách; chlebíčcích i chlebíčkách; kouscích i kouskách; domcích i domkách; rybníčcích i rybníčkách; lesících i lesíkách a u (některých) slov pojmenovávajících skutečnosti/jevy denního života, např. dřevácích i dřevákách; hrncích i hrnkách; pomnožné teplácích i teplákách; modrácích i modrákách.

Přejatá podstatná jména mají dublety jen výjimečně: tarocích i tarokách.

U některých slov se koncovka -ách dosud hodnotí jako hovorová, až nespisovná, ale stanovit pro jednotlivá slova přesnou hranici mezi jejich tvary slohově neutrálními a slohově příznakovými nelze; může se lišit u jednotlivých mluvčích nebo teritoriálně a ani výklad v českých mluvnicích a slovnících nemůže být striktní, protože jde o živou tvaroslovnou proměnu.

Např. SSČ u některých substantiv uvádí jen koncovku -ích tam, kde PMČ a/nebo MČ uvádějí i variantní koncovku -ách. V oficiálních projevech, zvláště psaných, koncovka -ích stále převažuje (s výjimkou zdrobnělin a expresivních výrazů), zatímco v běžné mluvě je též -ách. U slov pojmenovávajících předměty běžné denní potřeby se příznak expresivity nebo hovorovosti u podob na -ách postupně stírá, a naopak (jinak základní) podoba na -ích se pociťuje jako knižní.

Koncovka -ách je v ustáleném spojení jde to jako na drátkách.

Dublety jsou též u pomnožných jmen místních: v Jeseníkách i v Jesenících; v Javorníkách i v Javornících; v Dušníkách i v Dušnících."

(http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=pozemc%C3%ADch)

Spisovná by tedy měla být možnost na pozemcích.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2012 13:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu