sklářský průmysl - zaměstnanost

Text dotazu

Dobrý den,
mohu se ještě na něco zeptat? na czso.cz jsem našel, že sklářský průmysl v Libereckém kraji zaměstnával v roce 2000 přes 100000 lidí. V roce 2001 to bylo 5600. V roce 2003 to bylo přes 13 000. Je nějaký důvod, proč vznikaly takové propady a nárůsty? A ještě, jestli se mohu zeptat, proč jsou největší mzdy ve sklářském průmyslu v Jihočeském kraji.

Odpověď

Dobrý den,

lze se domnívat, že obecně poklesy v zaměstnanosti ve sklářském průmyslu jsou způsobeny propouštěním v důsledku mechanizace, zdokonalování výrobních strojů a automatizování linek, kdy již pro výrobu skla není potřeba tolik zaměstnanců. K výkyvům v počtu zaměstnanců mohlo také docházet v důsledku snížené a vzápětí zvýšené poptávce po skle, kterou mohlo ovlivnit více faktorů.

Co se týče rozdílů ve výši mezd v porovnání dvou různých krajů, může to být způsobeno například tím, že každý z krajů se věnuje převážně výrobě jiného druhu skla (př. ploché, obalové, skleněná vlákna, užitkové sklo) a podle náročnosti této výroby se liší také platy.

„Vývoj průměrného počtu pracovníků ve sklářském průmyslu je ve srovnání s rokem 1991 (1991 = 100 %) znázorněn v grafech na Obr. 2.3 a na Obr. 2.4. Celkový počet zaměstnanců ve sklářském průmyslu byl v roce 2011 na úrovni 41 % ve srovnání s rokem 1991. Největší propad byl v užitkovém skle při poklesu na 17 % proti roku 1991 (z počtu 18 992 pracovníků na 3 254). Změna byla v této agregaci a v agregaci ostatní sklo zpočátku způsobena vzrůstající mechanizací a přesunem nejméně kvalifikované práce do malých soukromých firem, které nejsou ve statistikách zahrnuty. V letech 2002 až 2009 je pokles dán propouštěním. V obalovém skle poklesl počet pracovníků z 3 153 v roce 1991 na 1 319 v roce 2009 (pokles na 40 % roku 1991), což bylo způsobeno především zaváděním progresivnějších technologií.“ *HOTAŘ, Vlastimil a kol. Ekonomický, sociální a kulturní význam sklářského a bižuterního průmyslu v České republice [online]. Liberec: [Technická univerzita Liberec], 15. 3. 2013, s. 124 [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.socialnidialog.cz/images/stories/Analyzy/Analyza_Sklarsky_prumysl.pdf

Pokud chceme vysvětlit nárůst počtu zaměstnanců ve sklářském průmyslu v libereckém kraji v roce 2003, lze se podívat na tabulku č. 4 v níže citované akademické práci a domnívat se, že tento nárůst byl způsoben větší specializací na výrobu obalového skla a skleněných vláken, které jsou náročnější v nárocích na pracovní sílu (nepodložený obecný příklad).

Výkyvy v zaměstnanosti ve sklářském průmyslu v Libereckém kraji šli pravděpodobně také ruku v ruce s pádem velkých sklářských firem jako je Jablonex group či Crystalex Nový bor, který se řadil mezi největší sklárny světa a vyráběl asi 90 % skla v ČR a zaměstnával hodně zaměstnanců.

Zdroje, z kterých se můžete na dané téma dozvědět více:

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2016 15:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu