Skandinávie

Text dotazu

Dobrý den , chtěla bych se zeptat na dějiny skandinávie a dánska ve středověku.Do jakého kultůrního a náboženského okruhu patřila.Byly v tomto období vazby na české zěme?

Odpověď

Dobrý den,

severní Evropa se vyvíjela v odlišném duchu i prostředí než zbytek Evropy. Za počátek středověku je obecně považován rok 476, kdy došlo k pádu Západořímské říše. V období přechodu od starověku ke středověku zůstávala skandinávská oblast stranou velkého stěhování národů ve 4.-6. století, ačkoli dle archeologických nálezů lze potvrdit, že k pohybům národů došlo i v této oblasti, setkáváme se např. s vnitřní kolonizací. Již od 6. století je doložen vznik prvních království, z nichž pochází legendární skandinávské dynastie. Panovníci ovšem nebyli schopni zcela ovládnout obrovské území severských zemí - kmenová šlechta měla stále silné postavení. Až do 10. století byla pro skandinávské obyvatele charakteristická pohanská víra ( o postavách severské mytologie se lze dočíst v mnoha publikacích, viz seznam literatury v závěru odpovědi). Jakousi obdobu evropského stěhování národů se staly vikingské výpravy, které ovšem byly odlišné formou (tažení po vodě) a počtem obyvatelstva. Výpravy měly také obchodní, "pirátské" a kolonizační důvody.  Po celé 8., 9., 10. století jsou známy výpravy Vikingů. Kromě výbojů znamenala vikingská epocha také formování státní jednoty a vzniku skandinávských národností. Skandinávská království, jež vznikla jako barbarská, se postupně stávala organizacemi vládnoucí třídy, raně feudálními státy. Celá vikingská epocha (9-10. století) představovala vzestup celkové duchovní kultury seveřanů - jak po stránce písma, tak i ve výtvarném či literárním umění.

Po vikingském období přichází období feudální (11-13. století), tak jak známe jeho podstatu i z našich dějin, zároveň rostla královská moc. V tomto období lze také vypozorovat významné vazby na české země, neboť ženou Valdemara II. byla dcera českého krále Přemysla Otakara I a Adléty Míšeňské, Markéta, v Dánsku nazývaná Dagmar. Pevnější postavení si spolu s panovníky zajišťovala také církev. Výrazné změny ve společnosti se samozřejmě odrážely také v kultuře a duchovním životě.

14. a 15. století bylo ve znamení období feudálních unií, sjednocování jednotlivých království a rozvoji měst a  řemesel. V tomto období např. Markéta Dánská sjednotila všechna tři království pod názvem Kalmarská unie, oficiálně založená v roce 1397. Tato unie obsahovala mimo území Norska, Švédska a Dánska i Faerské ostrovy, Grónsko, Island a většinu území dnešního Finska.

16. století, které je předělem mezi středověkem a novověkem se vyznačovalo reformací, hospodářským vzestupem a boji o převahu nad Baltem.

Toto jsou pouze velmi stručné náčrty dějí skandinávských zemí. Jak již bylo řečeno, severní Evropa prodělávala odlišný vývoj než zbytek Evropy a bohužel není v možnostech ani v náplni služby Ptejte se knihovny vypisovat podrobné přehledy dějin jednotlivých zemí. Přehled o historii Skandinávie a také mnoho detailních a zajímavých informací získáte z knih, které se zabývají dějinami jednotlivých států i severní Evropy jako celkem. uvádíme Vám příklady knih, které můžete v případě zájmu využít pro další studium:

* KAN, Aleksandr Sergejevič. Dějiny skandinávských zemí. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1983. 450 s.

* HROCH, Miroslav, KADEČKOVÁ, Helena a BAKKE, Elisabeth. Dějiny Norska. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 340 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-407-6.

* KADEČKOVÁ, Helena. Dějiny Islandu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 308 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-408-4.

* JUTIKKALA, Eino a PIRINEN, Kauko. Dějiny Finska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 408 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-406-8.

* BUSCK, Steen, ed. a POULSEN, Henning, ed. Dějiny Dánska. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 427 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-908-9.

* VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. 2. vyd. Praha: Libri, 2006. 255 s. ISBN 80-7277-177-9.

* PAGE, R. I. Severské mýty. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 131 s. ISBN 80-7106-218-9.

Využít můžete také internetové odkazy, u nich ovšem nemůžeme ručit za jejich věrohodnost:

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Norska

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_D%C3%A1nska#St.C5.99edov.C4.9Bk - http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Finska

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C5%A0v%C3%A9dska

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2012 09:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu