Sissi

Text dotazu

Sdělte mi prosím, jak vznikla přezdívka
předposlední rakousko-uherské císařovny a proč se píše někdy "Sisi" a jindy
"Sissi", a to i v německých pramenech.

Odpověď

Dobrý den,

přezdívka je neoficiální jméno (či jeho podoba) nějaké konkrétní osoby (osob, organizací, věcí, apod.), které člověk získá v průběhu života.

Může se jednat o jméno domácké, popřípadě o nějakou formu zkomoleniny oficiálního jména občanského (hypokoristikon). Zpravidla se však jedná o oslovení pocházející z nějaké větší sociální, pracovní či společenské skupiny osob, která dotyčného zná (např. rodina, škola, oddíl, soubor, apod.). Přezdívka často popisuje nějaký zvláštní znak příslušné osoby.

V církvi mají roli zčásti podobnou přezdívce řeholní jména, která lidem vstupujícím do řádu zpravidla vybírá jejich představený a která mají vyjádřit začátek nové životní etapy a (podobně jako křestní a biřmovací jména) vyjádřit patronát určitého světce. Podobná praxe je i v mnoha různých dalších náboženských, zájmových i jiných komunitách.

Na rozdíl od uměleckého pseudonymu, jejž si každý tvůrce obvykle vymýšlí sám o své svobodné vůli, přezdívky obvykle vymýšlejí a zavádějí lidé z okolí, a to někdy po dohodě s těmi, jichž se týkají, a jindy jsou dotčené osobě dokonce i vnuceny proti její vůli nebo používány bez jejího vědomí.

Ve starších textech se nazývá tato přezdívka "příslotek" (jedná se například o přezdívky, kterými děti ve škole označují své učitele nebo vězni své dozorce).

Není tedy možné je historicky doložit a stanovit u nich jazyková pravidla, protože se nejedná o základní jména.

Kniha "Sisi - moderní žena" se zmiňuje o tom, že Alžbětě Amálii Evžénii rodiče nejprve říkali Lisi (domácí podoba jména Alžběta), z čehož byla pravděpodobně později odvozena přezdívka Sisi.

Zmínku o původu přezdívky císařovny Alžběty jsme nalezli také v knize S.Sirotkové : Říkali mi Sisi,(Nakladatelství Petrklíč, 2008), citujeme : "Tatínek to vymyslel, říkají mi Sisi". Toto prohlášení ale není ničím podložené, prameny ze kterých autorka čerpala nejsou uvedeny.

Pokud jde o přepis této přezdívky jsou užívány obě varianty : Sisi i Sissi.

Příklady přezdívek :

Helena,zvaná Néné -bavorská princezna z rodu Wittelsbachů - starší sestra Alžběty Alžběta, zvaná Sisi - rakouská císařovna a předposlední česká královna - mladší sestra Heleny Starý či Starej Procházka - rakouský císař František Josef I.

zdroj :

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ezd%C3%ADvka

http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Josef_I.

Größing, Sigrid-Maria. Sisi : moderní žena. 1. vyd. Praha : Ikar, 2009. ISBN 978-80-249-1262-2.

Sirotková, Soňa. Říkali mi Sisi : (vyprávění minulého života).[Praha] : Petrklíč, 2008. ISBN 978-80-7229-197-7.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.02.2011 12:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu