Šimon Brož z Horštejna

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych zjistit více biografických údajů k svatovítskému proboštovi, který žil v 1. pol. 17. stol. jménem Šimon Brož z Horštejna (Simon Brosius ab Horsstein), případně doporučit prameny.
Děkuji a přeji hezký den

Odpověď

Dobrý den,

Šimon Brož (Brosius) z Horštejna ( narozen v 2. pol. 16. století v Horšově Týně, + 13.1. 1642, kaple sv. Jana Křtitele v chrámu sv. Víta na Pražském hradě), chovanec jezuitského semináře sv. Václava v Praze, později (1600) metropolitním kanovníkem a kanovníkem vyšehradským a budyšínským, děkanem metropolitní kapituly (1604), proboštem (1614) a od roku 1626 světícím biskupem a arcibiskupem trapezunským. V roce 1606 byl císařem Rudolfem II.  povýšen do šlechtického stavu a  Ferdinand II. jej jmenoval císařským falckrabětem.

Kromě horlivého prosazování víry se zasloužil také o znovuobnovení tradice písně "Hospodine pomiluj ny", kterou upravil pro potřeby své doby a přeložil do latiny. Vydal latinské pojednání o zázračném obrazu Bolestné Matky Boží u sv. Jakuba na Starém Městě a obnovil starodávnou úctu k tomuto obrazu.  Dále se zasloužil o navrácení panství Volyně proboštu hlavního chrámu.  Při svém působení nezapomínal ani na svůj rodný kraj a v době obléhání Plzně vojskem generála Mansfelda půjčil Plzni potřebnou sumu na zaplacení vojenského poplatku. Je taktéž zakladatelem nadace, která platila výdaje za studium jednoho studenta na jezuitské koleji sv. Klimenta v Praze. Později tato nadace přešla na kanovníka sv. Bartoloměje.

V rámci svého působení  ve Svatovítském chrámu nechal vymalovat klenbu v kapli sv. Václava v chrámu sv. Víta (dodnes je zde v rohu k vidění jeho znak a monogram).

 

(Uvedené informace pocházejí z:

* Slovník naučný / Redaktor: Frant. Lad. Rieger. - Praha : Kober & Markgraf, 1860-1890. - 12 dílů

*  Český slovník bohovědný / pořádají Jos. Tumpach a Ant. Podlaha; vydává Václav Kotrba. - Praha : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1912-1938. - 5 dílů: A-Itálie

* článek Znaky a pečetě českých duchovních ze 17. a 18. století : http://www.heraldicka-spol.net/rocenky/scan/es/es02.pdf (strana 10 )

 

Další doporučená literatura k tématu:

 

* Československý hudební slovník osob a institucí / redaktoři: Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček. - Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963-1965. - Sv. 1-2.

* Vopravil, J.: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře / zpracoval J. Vopravil. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973

* Balbinus, Bohuslaus: Bohuslai Balbini Bohemia docta / opus posthumun editum, notisque illustratum ab Raphaele Ungar. - Pragae : Hagen, 1776-1780. - 3 Bde

* Allgemeines Gelehrten-Lexicon : Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinem Gelehrten-Lexico, worin die Schriftsteller aller Stände nach ihren vornehmsten Lebensumständen und Schriften beschrieben werden / von Johann Christoph Adelung. [Bd. 3-6] von Heinrich Wilhelm Rotermund. [Bd. 7] von Otto Günther. - Leipzig [et al.] : Gleditsch [et al.], 1784-1897. - 7 Bde

* Truhlář, Antonín: Rukovět' k pisemnictví humanistickému, zvláště básnickému v Čechách a na Moravě ve století XVI. / sestavil Anonín Truhlář, doplnil a vydal Karel Hrdina. - Praha : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918. - Díl 1 (Abel - Collinus)

* Československý hudební slovník osob a institucí / redaktoři: Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, Zdenko Nováček. - Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963-1965. - Sv. 1-2

* Frind, Anton: Die Geschichte der Bischöfe und Erzbischöfe von Prag : zur neunhundertjährigen Jubelfeier der Errichtung des Prager Bisthums verfasst und dem Liebesfonde zur Unterstützung bedürftiger Priester gewidmet / von Anton Frind. - Prag : Selbstverlag des Verfassers, 1873

* Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. - Praha : Otto, 1888-1909. - 28 dílů

* Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. - Praha : "Československý kompas", 1925-1933. - 7 dílů (World Biographical Index Online -licencovaná online databáze (http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju) ,mikrofiše k databázi jsou dostupné ve Studovně meziknihovních služeb v rámci Referenčního centra Národní knihovny ČR) 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.05.2014 15:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu