Shoda podmětu s přísudkem

Text dotazu

Prosím o informaci, jaké i/y je správné ve větě, a zdůvodnění:

Tento Strom zasadili/y obec Předenice a Lesy ČR.

Odpověď

Dobrý den,

internetová jazyková příručka Jazykové poradny na stránkách Ústavu pro jazyk český http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=601 vyjmenovává různé možnosti, které mohou nastat ve shodě přísudku a několikanásobného větného členu (podmětu). Ve Vašem případě se jedná o přísudek předcházející podmětu.

 

2 Přísudek předchází podmětu

Jestliže přísudek předchází podmětu, máme dvojí možnost, čím řídit shodu. Řídíme ji buď pravidlem o přednosti rodů, nebo ji určuje to podmětové jméno, které je nejblíže přísudku. Bližší podmětové jméno pak v těchto případech stanoví rod a číslo příčestí:

V porotě zasedla Ema Lhotecká a Jiří Jach.
U vrátek postávalo dítě a jeho otec.

Uvedená dvě pravidla se vztahují jak na podmět několikanásobný v množném čísle, tak na podmět několikanásobný v jednotném čísle.

2.1 Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Řídíme-li se pravidly o přednosti rodů, kterým se věnoval předchozí výklad, připomeňme, že mužský rod životný má přednost před všemi ostatními rody, a je-li složkou podmětu alespoň jedno jméno rodu mužského životného, v přísudku píšeme měkké -i.

Za nehodu nesli odpovědnost průmyslové podniky a občané okresního města.
K dalším pohovorům byli vybráni Jana Jarská a Josef Papeženec.
Ze zábavy zmizeli Gabriela, Irena, Šárka i Pavel.
Charitativní akci sponzorovali akciové společnosti a zastupitelé města.

Druhou možností je řídit shodu podle první – přísudku nejbližší – složky podmětu:

Za nehodu nesly odpovědnost průmyslové podniky a občané okresního města.
K dalším pohovorům byla vybrána Jana Jarská a Josef Papeženec.
Ze zábavy zmizela Gabriela, Irena, Šárka i Pavel.
Charitativní akci sponzorovaly akciové společnosti a zastupitelé města.

2.2 V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Není-li podstatné jméno rodu mužského životného složkou podmětu, ale jsou jím jména rodu mužského neživotného a/nebo ženského, mají „přednost“ před rodem středním – shoda se řídí jimi, v přísudku píšeme tvrdé -y:

Program večera zkritizovaly obecenstvo i odborná porota.
V novinách byly pochváleny města a jejich starostky.
Opraveny byly pobořená hradiště i tvrze.
Na jubilejním plese tančily prapodivná stvoření z pohádek i krásné tanečnice.

Shodu můžeme řídit i podle bližšího jména:

Program večera zkritizovalo obecenstvo i odborná porota.
V novinách byla pochválena města a jejich starostky.
Opravena byla pobořená hradiště i tvrze.

Na jubilejním plese tančila prapodivní stvoření z pohádek i krásné tanečnice.

 

 

Podle uvedených pravidel může věta vypadat takto:

 

Tento Strom zasadila obec Předenice a Lesy ČR. (bližší podmětové jméno – obec - stanoví rod a číslo příčestí)

nebo

Tento Strom zasadily obec Předenice a Lesy ČR. (absence jména rodu mužského životného).

Pro upřesnění můžete kontaktovat Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

30.12.2013 11:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu