Sháním veškeré dostupné informace o Kodexu Vyšehradském

Text dotazu

Dobrý den,
studuji výtvarnou výchovu a mám napsat seminární práci (15 normostran) o Kodexu Vyšehradském. V Hradci, ve vědecké knihovně, jsem sehnala pouze 1 dostupnou publikaci, a to: Merhautová, Anežka, 1919-2015, Kodex vyšehradský : korunovační evangelistář prvního českého krále / Anežka Merhautová, Pavel Spunar, Praha : Academia, 2006. Jenže mám mít minimálně 4 zdroje, proto se obracím na prosbu u Vás, zdali by bylo možné sehnat nějaké další prameny. Třeba i za cenu půjčky z knihoven v republice. (Jak je tato půjčka možná provést a za jaký finanční prostředek je zhodnocena). Je možné, že služba pomoci od knihovny s vyhledáváním literatury je rešerže? Zatím jsem této služby nevyužila, ale ráda bych zjistila jak tato služba funguje.
Děkuji za brzkou odpověď,
pěkný den,

Odpověď

Dobrý den,

podařilo se mi nalézt následující literaturu ke Kodexu vyšehradskému:

Knihy

BRODSKÝ, Pavel. Krása českých iluminovaných rukopisů. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 366 s. ISBN 978-80-200-2175-5.
Umístění: KMHK, signatura 251970; SVK HK, signatura A1-3701

Codex Vyšehradensis [1085]: faksimile.  Komentář sestavil J. MAŠÍN. Praha: Pragopress, 1970. Cimelia Bohemica; Vol. XIII. 222 s.
Umístění: KMHK, Signatura 50586 (ÚP-dospělí-sklad); SVK HK, signatura II-223 740

Codex Wyssegradensis. V Praze: Tempus Libri, 2013. [216] s. ISBN 978-80-260-5441-2.
Umístění: NK ČR, signatura 54 A 004506 (pouze prezenčně); MZK Bf3-1313.375 (pouze prezenčně)
"Věrná umělecká kopie rukopisu uloženého v Národní knihovně ČR pod signaturou XIV A 13"

 

Články a příspěvky ve sbornících

ČERNÝ, Pavel. Kodex vyšehradský, "korunovační" charakter jeho iluminované výzdoby a některé aspekty "politické teologie" 11. století. In: Královský Vyšehrad. 2. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001 s. 33-56.
Umístění: SVK HK, signatura A0-3500/2

ČERNÝ, Pavel. Zobrazení sv. Václava v Kodexu vyšehradském. In: Královský Vyšehrad III.: sborník příspěvků ze semináře [26.9.2006] Vyšehrad a Přemyslovci. Vyd. 1. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 60-85. ISBN 978-80-7195-161-2.
Umístění: SVK HK, signatura A0-3500/3

ČERNÝ, Pavol. Zobrazení Zvěstování Panny Marie v Kodexu vyšehradském a Kodexu hnězdenském. Pokus o jejich ikonografickou interpretaci. In: Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha: Artefactum, nakl. ÚDU AV ČR, 2002 s. 41-49.
Umístění: společenskovědní knihovna Muzea východních Čech, signatura  I 25 581 – pouze prezenčně; Městská knihovna Praha – Staré Město, signatura S 25168; Jihočeská vědecká knihovna, signatura B 53.924; Středočeská vědecká knihovna Kladno, signatura J 340732; Vědecká knihovna Olomouc, signatura II 879.818; Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava, signatura H 82.538; Studijní a vědecká knihovna Plzeň, signatura 32A12094; Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, signatura IN214623

KOSATÍK, Pavel. Kniha pro prvního českého krále: Kodex vyšehradský. Týden. 2008, roč. 15, č. 7, s. 72-73. ISSN 1210-9940.
Umístění: KMHK, databáze Anopress; SVK HK, signatura I-501 209/2008/1-13

MAREK, Jindřich. Jan Erazim Vocel a objevování Vyšehradského kodexu v 19. století. Studie o rukopisech, 2015, č. 45, s. 79-92. ISSN 0585-5691. ISBN 978-80-87782-45-3.
Umístění: SVK HK, signatura 97 660/2015

MERHAUTOVÁ, Anežka. Kodex zv. vyšehradský - místo a doba jeho vzniku a objednavatel. In: Život v archeologii středověku: sborník příspěvků : = Das Leben in der Archäologie des Mittelalters. = Life in the archaeology of the middle ages. = La vie vue par l'archéologie médiévale. Sborník věnovaný Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi. Praha: Peres - Archeologický ústav AV ČR, 1997 s. 456-458.
Umístění: SVK HK, signatura I-646 755

RYBA, Bohumil. Vyšehradský staročeský biblický kodex v PNP. In: Strahovská knihovna: Sborník Památníku národního písemnictví. Roč. 11, 1976. Praha: Památník národního písemnictví, 1978, s. 152-158.
Umístění: AV ČR – Ústav pro českou literaturu, signatura V 1741/11

STEJSKAL, Karel. Vyšehradský kodex a jeho místo v ottónském umění. In: Královský Vyšehrad: sborník příspěvků k 900. výročí úmrtí prvního českého krále Vratislava II. (1061-1092). Praha: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 1992 s. 26-43.
Umístění: SVK HK, signatura A0-3500/1

Použité zkratky: KMHK = Knihovna města Hradce Králové, SVK HK = Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, AV ČR = Akademie věd ČR, NK ČR = Národní knihovna ČR, MZK = Moravská zemská knihovna v Brně

U každého záznamu máte napsáno i kde knihu najdete.

 

K Vašemu dotazu ohledně rešerše a meziknihovní výpůjční služby. Rešerše je soupis literatury k určitému tématu. V naší knihovně je tato služba zpoplatněna a to 2 Kč za 1 záznam, takže výsledná cena závisí na tom, kolik se nám podaří  najít záznamů. Vám jsem tuto službu v rámci služby Ptejte se knihovny samozřejmě neúčtovala. Pokud byste si někdy v budoucnu chtěla u nás v knihovně zadat rešerši, stačí přijít do našeho referenčního centra v ústřední budově ve Wonkově ulici, nebo napsat e-mail na infostredisko@knihovnahk.cz. Hotovou rešerši Vám pak vytiskneme a po zaplacení i pošleme v elektronické podobě.

Pokud naše knihovna, nebo knihovna, ve které jste zaregistrovaná, nemá ve fondu knihu, kterou byste potřebovala, můžete využít meziknihovní výpůjční službu. To znamená, že Vaše knihovna si nechá knihu poslat poštou z jiné knihovny (pokud ta ji půjčuje a nemá ji pouze pro prezenční studium). Tato služba je zpoplatněná. V naší knihovně je to 40 Kč za knihu + případný poplatek, který by si účtovala knihovna, která knihu půjčuje. O meziknihovní výpůjční službu můžete požádat v ústřední půjčovně pro dospělé ve Wonkově ulici (e-mail UstredniPujc@knihovnahk.cz).

Použité zdroje

katalog Knihovny města Hradce Králové
katalog Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Souborný katalog ČR http://aleph.nkp.cz/F/3EIAI[…]e=find-b&local_base=SKC
článková databáze ANL http://aleph.nkp.cz/F/3EIAI[…]e=find-b&local_base=ANL
databáze Anopress
Jednotná informační brána http://www.jib.cz/V?RN=377219183
Souborný katalog knihoven ústavů AV ČR https://aleph22.lib.cas.cz/[…]find-b&pds_handle=GUEST
Bibliografická databáze Historického ústavu AV ČR http://portaro.eu/huav/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

18.10.2016 16:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu