Shakespearovy hry

Text dotazu

Vážení přátelé, prosím o laskovou kotrolu odpovědi
na otázku : Které Shakespearovy hry čerpají náměty z římských dějin a
Plutarchových životopisů slavných Řeků a Římaů? Moje odpověď je : Antonius a
Kleopatra, Coriolanus, Julius Caesar,Timon Athénský,Periklés,Cardenio,
Troilus a Kressida,Titus Andronicus, Sen noci svatojánské.

Odpověď

Dobrý den,

Zdeněk Stříbrný v knize "Dějiny anglické literatury" uvádí, že k nejčtenějším a nejčastěji užívaným Shakespearovým autorům patřili antický životopisec Plutarchos a ještě v daleko větší míře Raphael Holinshed, národní kronikář Velké Británie. Holinshedovy kroniky Anglie, Skotska a Irska poskytly Shakespearovy základní materiály nejen pro historické hry, ale také pro Makbetha a částečně i pro Krále Leara a Cymbelína, tedy celkem pro 13 her.

Přímo z Plutarcha vycházel Shakespeare u her Koriolanus, Julius Caesar a Antonius a Kleopatra. Starověké Řecko a Řím však inspirovaly Williama Shakespeara i v dalších hrách:

* Titus Andronicus - hra vychází ze skutečného antického námětu o římském vojevůdci Titovi, barbarské gótské královně Tamoře a jejím černém machiavelistickém milenci Aaronovi

* Troilus a Kressida - hra tematicky čerpá z legendárního desetiletého dobývání Tróje řeckými vojsky

* Timon Athénský - hra vychází ze starého řeckého mýtu, jehož prazákladem byl zřejmě skutečný Timon, který žil v Athénách v 5. století př.n.l. Podle "Knihy o Shakespearovi" byla námětem této tragedie nejen stará východní pohádka o derviši, který radí bohatému mladíku v Baghadu, aby vyzkoušel své přátele předstíráním chudoby, ale také příběh podivínského života Timonova, o němž se básník dočetl u Plutarcha.

* Perikles - námět pochází z pozdně starořeckého dobrodružného a erotického románu (asi z 3. stol. n.l.), titulní hrdina nemá nic společného s athénským státníkem Periklem

Ve hře Komedie omylů je možné poznat motivy z komedie Menaechmi římského dramatika Tita Maccia Plauta, ve veselohře Sen noci svatojánské se zase objevuje příběh o Pyramovi a Thisbe z Ovidiových Proměn. Ztracená hra Cardenio, kterou Shakespeare napsal společně s Johnem Fletcherem, měla cerventesovský námět.

Pokud byste měl další dotazy na toto téma, doporučovali bychom Vám obrátit se přímo na Divadelní ústav, který nabízí službu Infopult (http://www.divadlo.cz/infopult/verejnost.asp?infopult=1).

 

použitá literatura:

* STŘÍBRNÝ, Zdeněk. Dějiny anglické literatury. 1. [díl]. Praha : Academia, 1987. s. 169-213.

* LYNE, Charlotte. Shakespeare a jeho svět. Praha : Brána, 2009. s. 20, 110-111. ISBN 978-80-7243-420-6.

* VOČADLO, Otakar. Poznámky ... In SHAKESPEARE, William. Komedie. 2. [sv.], Sen noci Svatojanské, Kupec benátský, Jak se vám líbí, Zkrocení zlé ženy, Konec vše napraví, Večer Tříkrálový, Zimní pohádka. Prah a : SNKLHU, 1959.  s. 583, 585.

* MALÝ, Jakub. Shakespeare a jeho díla. V Praze : V kommissí u Fr. Řivnáče, 1873. s. 90-100.

Obor

Divadlo, film, tanec

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.01.2011 14:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu