Shakespeare a Čechy

Text dotazu

Dobrý den,
myslel si W. Shakespeare doopravdy, že Čechy leží u moře, kam je situoval v Zimní pohádce? Nebo šlo o literární licenci?

Odpověď

Dobrý den,

v současné době je již velmi těžké rozklíčovat, zda za umístěním Čech k moři v "Zimní pohádce" byla pouhá Shakespearova neznalost či se za touto literární fikcí mohla skrývat i nějaká (ač možná hluboce skrytá) povědomost z dávných vyprávění a pověstí, kdy se územní českých zemí k moři alespoň přibližovalo.

K této otázce se můžete v odborné literatuře dočíst následující:

"Se Shakespearovým mořem a pobřežím se shakespearovské bádání vyrovnávalo po celá staletí a dospělo k závěru, že se buď Shakespeare mýlí a jeho pusté české pobřeží je pustou neznalostí, anebo Čechy moře ve skutečnosti mají, jenomže všem kromě Shakespeara a Greena to nějak uniklo.

Je to závěr, jemuž z hlediska logického nelze vytknout vůbec nic. Shakespeare a Greene nebyli jediní angličtí autoři, kteří v Shakespearově době spojovali Čechy s mořem a dramatickými, mnohdy senzačními příběhy. V romantické novele nazvané Parismus, slovutný kníže český (Parismus: the Renowned Prince of Bohemia, 1598-1599) Emanuel Forde vypráví o jistém milovníkovi, který se ze žárlivosti pokusí o vraždu. Ještě před Fordem umístil do Čech příběh své romantické novely Guidenius, aneb Milostný list (Guidenius, the Carde of Fancie, 1584) Robert Greene. V jeho knize Čechami teče řeka Lincentis a její voda proměňuje v kámen vše, čeho se dotkne. Kde se ale vzaly Čechy u Greena, Forda a Shakespeara a proč se objevují v souvislosti s příběhem kruté a zaslepené žárlivosti? I na tuto otázku má literatura o Shakespearovi zajímavou, třebaže do jisté míry hypotetickou odpověď. „Již roku 1863 zjistil německý badatel Caro,“píše Jaroslav Hornát, „že Pandosto obsahuje jisté nápadné analogie s událostí z historie polsko-slezské, s rodinnou tragédií, která se odehrála v druhé polovině 14. století."

Jistý mazovský kníže Ziemowit se v té době oženil s Ludmilou, dcerou münstenberského knížete a za domnělou nevěru ji nechal uvěznit a následně uškrtit. Později svého činu litoval a zemřel nedlouho před tím, než česká princezna Anna, dcera krále a římského císaře Karla IV., přesídlila do Anglie jako manželka Richarda II. S ní se tento příběh mohl přenést též  na území Anglie.

Zdroj: HILSKÝ, Martin. Shakespeare a jeviště svět. Praha: Academia, 2010. s. 727. ISBN 978-80-200-1857-1. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:676cc9e0-fbd8-11e7-816d-5ef3fc9bb22f 

Stojí za povšimnutí, že jak J. Caro, tak M. A. Biggs posouvají genetické kořeny Zimní pohádky z Čech směrem na východ, k polsko-slezské hranici, a pak až do Litvy. A nepraví snad Autolykus: „Jen si to představte: zatáhnout český trůn až někam na salaš!“ Kde že se to vlastně příběh Zimní pohádky odehrává? Ať se odehrává kdekoli, jedno je jisté. Shakespeare Čechy proslavil, třebaže by nebylo dobré si dělat velké iluze o tom, co Bohémie vlastně pro alžbětince znamenala. Vydavatel ardenské edice Zimní pohádky J. H. P. Pafford k tomu v poznámce píše: „Jenom málo Londýňanů v roce 1611 něco vědělo o Čechách". Ještě v roce 1938 britský premiér v rozhlasovém vysílání mohl hovořit — jakkoli to bylo neospravedlnitelné — o hádce ve vzdálené zemi, o níž nic nevíme. Shakespeare pravděpodobně věděl o Čechách tolik, co strýček Toby, ale potřeboval obdařit Čechy pobřežím a věděl, že mu to na divadle projde.“

Zdroj: LOŠŤÁK, Radoslav a HILSKÝ, Martin. William Shakespeare, Zimní pohádka: Dramatická romance o dvou dílech : [Příležitostný tisk k premiéře 12. listopadu 1992 v Národním divadle]. Praha: Národní divadlo, [1992]. s. 63. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:461105a0-ff64-11e3-a680-5ef3fc9bb22f

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.09.2021 09:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu