Seznam publikací-turistické značky

Text dotazu

Dobrý den, prosím o doporučení publikací, které se
zabývají historii turistických značek, naučných stezek, cyklostezek. Nemusí
to být jen historie, ale i současnost, různé zajímavosti. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

v katalozích Národní knihovny ČR je možné dohledat následující literaturu k tématu: turistické, cyklistické značení (historie), naučné stezky.

Knihy (Online katalog Národní knihovny ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) :

* ŘEZNÍČEK, Karel. Detailní návrhy na systematické značení turistických cest, podle pevných neměnných pravidel. 2., uprav. a dopl. vyd. V Turnově : nákladem vlastním, 1937.

* LEEDERER, Bohumír. Praktický značkovatel : Pokyny k jednotnému způsobu značení turistických cest, uznanému a užívanému klubem československých turistů. V Praze : Klub českoslov. turistů, 1929. (v NK ČR nedostupná)

* ŘEZNÍČEK, Karel. Systematické značení cest v turistických pásmech bohatých na přírodní zjevy a zajímavosti : vzor Český Ráj. Turnov : Župa Český Ráj K.Č.S.T. ; Jičín : Zajíček [distributor], 1925.

* Značení turistických cest : učeb. texty pro značkaře 3. třídy. Praha : Olympia, 1985.

* Značení turistických cest. 1. díl, Všeobecná a organizační část. Praha : Olympia, 1979.

* Značení turistických cest. 2. díl, Činnost v terénu. Praha : Olympia, 1973.

* HUBIČKA, Aleš. Značení turistických cest. 1. vyd. Praha : STN, 1956.

* FRIEDLOVÁ Ludmila. Budování a využití naučných stezek. Praha : Propagační tvorba, 1991.

Články (ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících: http://sigma.nkp.cz/cze/anl):

* HOŠEK, Rostislav. Jednotné a neměnné značení podmínkou : Systémový přístup k značení cyklotras v regionech nezbytný. S '96. Státní správa a samospráva : Týdeník vlády České republiky. roč. 7, č. 19 (1996), s. 11.

* KUBIŠTOVÁ, Pavla. Díky nám v lese nebloudíte. Mladá fronta Dnes. Střední Morava Dnes. roč. 19, č. 204 (20080830), s. C/3.

* ŽÍTEK, Karel. Klub českých turistů je koordinátorem značení cyklotras. Moderní obec. roč. 10, č. 7 (2004), s. 10.

* NEZBEDA, Ondřej. Konec bloudění po Česku. Respekt. roč. 20, [č.] 20 (20090511), s. 64.

* KUBÁT, Miroslav. O historii letního a zimního značení cest v horách. Hradecké noviny. roč. 10, č. 53 (20010303). Příl.Víkendové čtení. č. 9, s. 7.

* PELTAN, Jiří. Střípky z historie turistiky na Českobudějovicku. Výběr. roč. 44, č. 4 (2007), s. 327-333.

* RŮŽIČKA, Miloš. Turistická značka na počátku a dnes. Krkonoše. roč. 35, č. 12 (2002), s. 10-11.

* PERNICA, Milan. Turistické značení. Lesnická práce. roč. 87, č. 8 (2008), s. 28-30.

* MARKVART, Karel. Turistické značky? České patří k nejlepším. Plzeňský deník. roč. 15, č. 172 (20060726), s. 3.

* PLUHAŘ, Adam. Vozíčkáři mají v Jizerských horách turistické značky. Liberecký den. roč. 10, č. 119 (20020523), s. 1, 7.

* Značení cykloturistických tras v ČR. S '96 Státní správa a samospráva : Týdeník vlády České republiky. roč. 7, č. 47 (1996).

Internet:

* Klub českých turistů:

http://www.kct.cz/index.php?oid=10180&PHPSESSID=cc46abc5761a5f49613451447862344a 

* Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Turistick%C3%A1_zna%C4%8Dka

* abc Turistiky.cz: http://turistika.abchistory.cz/turisticke-znaceni.htm

* Havířovský deník:

http://havirovsky.denik.cz/zpravy_region/20090611znacky.html

* Hory-Krkonoše.cz: http://www.hory-krkonose.cz/clanek/495/

* Lesnická práce: http://lesprace.silvarium.cz/content/view/2203/178/

Další literaturu můžete dohledat ve výše zmíněných zdrojích, v Souborném katalogu ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/skc či Jednotné informační bráně: http://www.jib.cz/.

Obor

Tělesná výchova a sport. Rekreace

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.07.2009 09:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu