Seznam literatury k tématu vegetace na březích řeky Mže

Text dotazu

Prosím o výpis knih, publikací a článků, ve kterých jsou zahrnuty informace o pobřežních rostlinných společenstvech, geologii a geobotanice podél toku Mže, zejména v úseku od přehrady Hracholusky do Plzně.

Odpověď

Dobrý den,

téma Vašeho  dotazu je poměrně úzce specializované, podle našeho názoru by si žádalo vypracování rešerše na některém specializovaném pracovišti.  Z katalogů KMP http://lanius.kmp.plzen-city.cz/ , SVK Plz. kraje www.svkpl.cz a z portálu Jednotná informační brána www.jib.cz jsme vybrali několik publikací, které by se Vám mohly při zpracovávání tématu hodit.

Knihy:

JANDA, Jan, KRČMÁŘ, Luděk. Pět plzeňských řek.-- Vyd. 1. -- V Domažlicích : Pro Krajský úřad Plzeňského kraje - Odbor životního prostředí vydalo Nakladatelství Českého lesa, 2009. -- 107 s. , [4] s. příl. : il. (převážně barev.), mapy ; 25 cm. -- V příl. příklad textu - faksimile tit. l. a s. 37-38 ze: Seznam a mapa vodních děl Republiky československé z r. 1932. -- Obsahuje bibliografii ISBN 978-80-87316-04-7 (váz.) : Kč 250,00

Plzeňsko : příroda, historie, život / [autoři: Jan Anderle ... et al. ; editor V. Dudák]. -- [Praha] : Baset, 2008. -- 879 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim., erby ; 32 cm + mapa (2 s. ; 32 x 44 cm). -- Obsahuje též přetisk: Průvodce Plzní a nejbližším okolím / sestavil a vydal J.S.. V Plzni : Ignác Schiebel, 1885. -- Obsahuje bibliografie a rejstříky

DVOŘÁK, Otomar. Řeka sedmi jmen : od pramene Mže po ústí Berounky.-- 1. vyd. -- Beroun : Nakladatelství MH ve spolupráci s nakl. Baset, 2004. -- 191 s. : barev. il. ; 22 x 23 cm

ISBN 80-86720-12-8 (Nakladatelství MH : váz.) : Kč 295,00. --   ISBN 80-7340-050-2 (Baset : váz.)

Příroda Plzeňského kraje / Pavel Břicháček [et all]

[Plzeň] : Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, [2004] . -- 171 s. : barev. fot. ; 30x22 cm

80-239-2499-0 (váz.)

ZAHRADNICKÝ, Jiří. Chráněná území ČR. XI., Plzeňsko a Karlovarsko.-- Vyd.1. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2004. -- 588 s.: barev.il., mapy ; 31 cm. -- Obsahuje bibliografie a rejstříky. ISBN 80-86064-68-9 : 930.00 Kč

Katalog biotopů České republiky : interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd / editoři Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí. Vyd. 1. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ko2002148930, 2001 . -- 304 s. : barev. fot., il. ; 23 cm

80-86064-55-7 (brož.)

MERGL, Michal, VOHRADSKÝ, Ondřej. Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí.-- 1. vyd. -- Mariánské Lázně : KOURA publishing, 2000. -- 270 s.: il., mp. ; 23 cm. -- Obsahuje bibliografii a rejstřík. ISBN 80-902527-1-0

MERGL, Michal. Geologická exkurze v okolí Plzně.-- Plzeň : Pedagogické centrum, 1994. -- 17 s., obr.

NOVÁK, Ladislav, IBLOVÁ, Marie, ŠKOPEK, Václav. Vegetace v úpravách vodních toků a nádrží. -- 1. vyd.. -- Praha : SNTL, 1986. -- 243 s. : obr., fot., tb., grafy ; 25 cm. -- (Ochrana životního prostředí). -- Přehl. lit.. -- 1700 výt.. --

HADAČ, Emil, SOFRON, Jaromír. Vegetační jednotky západních Čech. -- Plzeň : Západočeské muzeum, 1985. --  33 s. ; 29 cm

PECH, Jiří. Komplexní geomorfologický výzkum střední části Stříbrské pahorkatiny. -- 1. vyd.. -- Plzeň : Pedagogická fakulta, 1983. --  246 s. : fot., tb., [4] skládané mp.

Fytogeografický atlas Západočeského kraje I [kartografický dokument] / uspořádali Jaroslava Leopoldová, Jaromír Sofron, Jan Štěpán. -- Praha : Terplan, 1971. --  1 atlas (s. 91-103)

Geobotanická mapa ČSSR. 1., České země. List M-33-XX, Plzeň [kartografický dokument]. -- 1. vyd.. --  1:200 000. -- Praha : Academia, 1969. --  1 slož. List

Geobotanická mapa ČSSR. 1., České země / Rudolf Mikyška a kol.

Vyd. 1. Praha : Academia, 1968 . -- 204 s., obr. příl. : il. ; 25 cm

(váz.)

HADAČ, Emil, SOFRON, Jaromír, VONDRÁČEK, Miloslav. Květena Plzeňska : (materiál k floristickému výzkumu bližšího okolí Plzně).-- Plzeň : Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1968. --  290 s. : il.

NOVÝ, Pavel. Vegetační poměry v údolí řeky Mže mezi Tachovem a Stříbrem.[Dipl. práce - rukopis]-- Praha, Univerzita Karlova 1968. 222 s.

PODUBSKÝ, Václav, ŠTĚDRONSKÝ, Eduard. Vodní, bažinné a pobřežní rostliny : výskyt, život a význam, zvláště v rybářství. -- 2., přeprac. a rozšíř. vyd. -- Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1954. -- 215 s. : ilustr., tab.

Geologie okresu Plzeňského : vysvětlivky ku geologické mapě zastupitelského okresu Plzeňského : s 29 obrázky v textu a 14 tabulkami / Cyrill rytíř Purkyně. -- Plzeň : Okresní výbor, 1913. -- 137 s. : il.

MALOCH, František. Květena v Plzeňsku. Díl I., Soustavný výčet druhů a jejich nalezišť.-- V Plzni : Český deník, 1913. -- 316 s. ; 24 cm

MALOCH, František. Květena v Plzeňsku. Díl II., část 4., Rostlinné útvary a společnosti plzeňského okresu / podle svých zkušeností napsal František Maloch ; s výčtem vzácných druhů hub v okresu od Františka Tyttla. -- Plzeň : Spořitelna města Plzně, 1939. -- 84 s.

Články:

LEDERER,F., BAXOVÁ, V., KUBEČKOVÁ, K. Sinice a řasy vybraných tekoucích vod v západních Čechách. -- 1 tab

In: Calluna. -- Plzeň. -- Roč. 6, č. 1 (2001), s. 7-12

SOFRON, J., VONDRÁČEK, M. Dějiny botanického výzkumu západních Čech. In: Sborník Zpč. muzea, příroda. Plzeň: Západočeské muzeum 1982.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

12.10.2010 08:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu