Seznam hospodářů v obci Bykoš dle berní ruly 1654

Text dotazu

V berní rule 1654 je v seznamu bykošských hospodářů uvedeno jméno Jan Kytlík. Jsou u tohoto jména uvedeny ještě nějaké další doplňující údaje či infromace? Děkuji za pomoc T. Kytlík

Odpověď

Dobrý den,

na Váš dotaz jsme našli následující informace:

Jan Kytlík hospodařil ve vsi Bykoš, která patřila pod panství Suchomasty, jehož majitelem byl Vilím Václav František z Talmberka. Vlastnil 72 strychů orné půdy, na jaro osíval 26, na zimu 19 strychů. Byl majitelem 5 ks potahů (koní nebo volů), mohl vlastnit 7 ks krav, měl ale jenom 4. Dále měl 9 jalovic, 23 ovcí a 26 sviní. 

1 strych (jitro, korec, měřice) je stará česká plošná míra = 0,288 ha.

Použité zdroje

HRADECKÝ, Emil. Berní rula. 26, Kraj Podbrdský. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1952. 381 s., tb., rejstř., mp.

Akademický slovník cizích slov. 2. díl, L-Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 446-834 s. ISBN 80-200-0524-2.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Příbram

Knihovna

Knihovna Jana Drdy Příbram

Datum zadání dotazu

09.03.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu