seznam členů 1.Čs. armádního sboru

Text dotazu

Vasil Peredarjuk bojoval v +.Čs. armádním sboru po boku Ludvíka Svobody, rád bych se dozvěděl něco bližšího. Existujou nějaké jmenné ? seznamy

Odpověď

Vážený pane ...,

velice stručnou informaci o Vasilu Peredarjukovi najdete v datábazi Vojenského ústředního archivu Praha (VÚA), která se týká příslušníků čs. zahraničních jednotek za druhé světové války - jeho záznam je zde: http://www.vuapraha.cz/soldier/11539619. Co se týče podrobnějších informací o jeho službě v čs. zahraniční armádě v SSSR, měl by ještě existovat jeho tzv. kmenový list (spis o voj. službě), ke kterému se dostanete buď prostřednictvím zmíněného VÚA (www.vuapraha.cz), nebo spíše Vojenský historický archiv Bratislava (tam by měly být uloženy kmenové listy čs. vojáků, kteří nebyli důstojníky, narozených mezi lety 1911-1920).

Dále existuje několik dalších podružnějších zdrojů s údaji o vyznamenání jako například Osobní věstník MNO, kde jsem našel v několika číslech informaci o udělení vyznamenání příslušníku 1. čs. armádního sboru v SSSR četaři Vasilu Peredarjukovi: v č. 19/rok 1945 čs. vojenskou medaili za zásluhy II. stupně, v č. 40/1945 udělení sovětské medaile za bojové zásluhy, v č. 23/1946  čs. medaili za chrabrost, v č. 20/1946 čs. válečným křížem 1939 za boje o Bílou Cerkev (30.12.1943.-1.1.1944, zde ještě v hodnosti svobodníka). Tyto informace se nejspíš budou nacházet i ve výše zmíněném kmenovém listu.

Použité zdroje

Osobní věstník Ministerstva národní obrany. Praha: MNO, 1945-1946.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

03.07.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu