Severské země Evropy

Text dotazu

Které země k nim patří a které patří do Skandinávie. Rozdíl z hlediska geografického. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Skandinávské země vymezuje např. kniha " Politický systém skandinávských zemí" následovně:

"Pojmem skandinávské země se rozumí většinou státy nacházející se v severní části Evropy na Skandinávském poloostrovu. Jako synonymum se někdy používá i termín nordické země. Finský geolog W. Ramsay označil tuto část severní Evropy v roce 1898 pojmem Fennoskandie, který se však nezažil a byl vytlačen již uvedenými pojmy skandinávské nebo nordické země. Geografové považují geografický pojem Skandinávie za daleko širší než politologové a podle nich by se k němu kromě Švédska, Norska a Finska měly dále zahrnout Murmanská oblast na Kolském poloostrově, Karelská republika a malá část Ruské federace po řeku Něvu a dolní tok řeky Oněgy. Naopak Dánsko by do tohoto geografického vymezení Skandinávie již nepatřilo, protože se nachází víceméně na evropském kontinentě, se kterým ho spojují geografické a přírodní podmínky.

Z pohledu historického a politického vývoje této části Evropy pojem Skandinávie zahrnuje již zmíněné země Švédsko a Norsko, automaticky se připojuje Dánsko, Grónsko a Island, přičemž určité pochybnosti bychom mohli mít při zařazení Finska, které se nejen kulturně a etnicky liší od výše jmenovaných zemí, ale i historicky, zejména ve dvou posledních stoletích, je více svázáno spíše s historií a politickým vývojem svého východního souseda, dřívějšího carského Ruska, později Sovětského svazu."

(Zdroj: FIALA, Vlastimil, 2001, s. 9)

 

"Mezi státy Severní Evropy patří Norsko, Švédsko a Finsko ležící na Skandinávském poloostrově, ostrovní stát Island, Dánsko ležící na Jutském poloostrově a tři tzv. pobaltské republiky: Litva, Lotyšsko a Estonsko. Všechny země se vyznačují malou lidnatostí, nízkou hustotou zalidnění a koncentrací obyvatel při pobřeží a v údolích vodních toků."

(Zdroj: VYSOUDIL, Miroslav, [2009?]. s. 191)

 

Nordic countries: https://en.wikipedia.org/wiki/Nordic_countries

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Scandinavian-and-Nordic-countries  

 

Použité zdroje:

KRÁL, Václav. Fyzická geografie Evropy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 80-200-0684-2.

VYSOUDIL, Miroslav, FŇUKAL, Miloš a SMOLOVÁ, Irena. Zeměpis pro každého. Olomouc: Rubico, [2009?]. 252 s. ISBN 978-80-7346-099-0.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.11.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu