Senný nálev

Text dotazu

Dobrý den. Co to je senný nálev? a za jak dlouho se v něm trepky rozmnoží? Děkuji za odpověd'.

Odpověď

Dobrý den, senný nálev se používá zejména při laboratorních cvičeních pro demonstraci prvoků. Mezi hlavní důvody patří krátká doba rozmnožování prvoků- při využití vhodného prostředí je tedy možné v poměrně krátkém  čase získat jejich velké množství. Některé prvoky, zejména nálevníky, lze získat z velmi znečištěné vody, nejlépe z vody, ve které dochází k hnilobným procesům a obsahuje dostatek bakterií - potravu pro nálevníky (znečištěné tůňky, odpadní stoky, malé vodní plochy s hnilobným zápachem). Pro chov trepek a jiných nálevníků je často uváděn jako úspěšný nálev na hnijících látkách- salátový a senný nálev, hnilobná kultura podle Pringsheima, mléčný živný roztok a v odvarech - salátový a senný odvar, odvar z fazolí, zrnková kultura podle Villeneuve-Brachonové, apod.
V odborné literatuře a ve volně dostupných zdojích na Internetu je uváděno několik návodů na přípravu senného nálevu, pro ukázku vybíráme jeden z nich: -hrst sušeného sena dáme do zavařovací lahve a přelijeme vodou (z tůně, znečištěného rybníka, hnilobné tůňky). Někteří autoři uvádějí, že je možné použít vodovodní vodu, některé pokusy s použitím této vody však byly v pěstování nálevníků neúspěšné. Přidáme i rozkládající se rostliny, listy, trochu bahna. Lahev přikryjeme hodinovým sklem nebo Petriho miskou a necháme při pokojové teplotě. Po 3-4 dnech začne nálev zahnívat a na jeho povrchu se vytvoří blanka. Již po týdnu je možné zaznamenat v kultuře první nálevníky, jejichž počet a druhová rozmanitost roste. Po 14 dnech odebereme 2/3 sena, aby mohly hnilobné procesy pokračovat. Zástupci některých nálevníků se udrží až 2 měsíce.
Další informace by mohly být obsažené v publikacích týkajících se laboratorních praktik či prvoků a bezobratlích obecně:

ALTMAN, Antonín; LIŠKOVÁ, Eva. Praktikum ze zoologie : Met. příručka pro praktická cvičení zoologie na školách 1. a 2. cyklu. 1. vyd.. Praha : SPN, 1979. 334 s.

LANGROVÁ aj. Cvičení ze zemědělské zoologie. 3., upr. vyd.. V Praze : Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, 2002. 156 s. ISBN80-213-0887-7

VONDŘEJC, Josef a kol. Zoologické praktikum. Vyd. 1.. Ostrava : Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 1994. 256 s.  ISBN 80-7042-714-0

ROUBAL, Jindřich; ŠTEFL, Karel. Zoologické praktikum : Určeno pro posl. VPŠ.
1. [díl], Bezobratlí. 1. vyd.. Praha : SPN, 1957. 161 s.
-registrovaní čtenáři si mohou publikaci objednat prostřednictvím naskenovaného katalogu KATIF, který je dostupný na adrese
http://katif.nkp.cz/ .Postup při hledání: Generální katalog II/RAST - RUDOLF/ROTT-ROUSE/záložka č.318 a dále.

SEDLÁK, Edmund. Zoologie bezobratlých. 2., přeprac. vyd.. Brno : Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2002. 336 s. ISBN 80-210-2892-0

JANKOVSKÁ, Ivana aj. Zoologie - přednášky - bezobratlí. 1. vyd.. V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2006. 191 s. ISBN 80-213-1491-5

BARTOŠ, Emanuel. Zoologie prvoků a bezestrunných : Text : Určeno pro posl. přírodověd. fak. Karlovy univ. v Praze. 3. vyd.. Praha : SPN, 1966. 280 s.

Informace nalezené na internetu:
http://www.gjs.cz/vedy-o-zemi/Ruda/cviceni/02%20-%20Prvoci.pdf
http://www.ped.muni.cz/wbio/studium/Ucit_mat/KULTURY.doc

Z Vašich dotazů se zdá, že se jedná o školní úkol z hodin biologie či laboratorních cvičení. Dovolujeme si Vás upozornit, že dle pravidel pro kladení dotazů na tuto službu, nezpracováváme referáty, úkoly či jiné školní úlohy. Služba Ptejte se knihovny Vám pomůže vyhledat publikace co nejrelevantnější Vašemu požadavku, ovšem nečekejte více (pravidla pro formulace dotazu na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu ).

Pokud chcete zjistit, co se stane, dáte-li senný nálev do mrazáku, budete muset tento pokus sám provést.
Ohledně rozmnožování prvoků v senném nálevu jsme v jedné z publikací, které jsme Vám již doporučovali v minulé odpovědi, nalezli následující:
Trepka velká, použito senného nálevu, připraveného buď za studena nebo na vyvařeném senu- "...Asi 10 g rezřezaného sena nebo senných strusek vařme asi 20-25 min v 1 l vody. Odvar zřeďme a přelijme jím povařené seno v několika nádobách půllitrového obsahu. Za 4-5 dnů se na povrchu vytvoří blanka bakterií..."
"...Senné strusky se polijí studenou vodou, aniž by se vařily. Za stejnou dobu jako v předchozím případě s vytvoří bakteriální blanka..."

Použitá literatura:
ROUBAL, Jindřich; ŠTEFL, Karel. Zoologické praktikum : Určeno pro posl. VPŠ. 1. [díl], Bezobratlí. 1. vyd.. Praha : SPN, 1957. 161 s.

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.12.2007 16:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu